Žemaičių patarlės ir priežodžiai

  1. Abi labi begėdi, veltėdi.
  1. Ėdu kaip pons, dirbu kaip šėtons.
  1. Ju skubini Ju subini.
  1. Liuosas ir po kere begyvena.
  1. Obuolys nu obols netoli rieda.