Žemaičių patarlės ir priežodžiai

A keisti

  1. Abi labi begėdi, veltėdi.

Ė keisti

  1. Ėdu kaip pons, dirbu kaip šėtons.

J keisti

  1. Ju skubini Ju subini.

L keisti

  1. Liuosas ir po kere begyvena.

O keisti

  1. Obuolys nu obols netoli rieda.