Barokas

XVII a. – XVIII a. I pusės kultūros epocha ir meno kryptis, plitusi Europoje ir Lotynų Amerikoje

Barokas – 17-18 a. Europos meno kryptis, pasižyminti didingumu, puošnumu, prabangumu.

Sentencijos keisti

  1. Baroko susmukimas į baraką – šis istorinis procesas vaizdžiai apibrėžia vokiečių kultūros raidą Hitlerio papėdėje. – B. Sruoga.
  2. Esti baroko stiliaus žmonių: daug gražių detalių, o visuma neskoninga. – M. fon Ebner-Ešenbach.