Celibatas – draudimas tuoktis katalikų kunigams.

Sentencijos

keisti
  1. – Aš iš tiesų manau, kad celibatas baigia atgyventi savo amžių.
    – Kokias gi argumentais tamsta savo įsitikinimą paremi?
    – Kokias argumentais? Gi tais, kuriuos pati gamta sutvėrė mūsų kūnuose. Jeigu dievas būtų norėjęs celibatininkų, tai būtų sutvėręs kokį genus neutrum! – V. Mykolaitis-Putinas.
  2. Bažnyčia, jeigu tikrai norėtų apsaugoti kunigus nuo moteries arba jeigu jai rūpėtų kunigų dora, turėtų panaikinti celibatą. Juk šiandien daug kam aišku, kad vedę vyrai savo norais, mintimis ir vaizduote skaistesni už nevedusius, ypač prievarta nevedusius. – V. Mykolaitis-Putinas.
  3. Ji, žinoma yra teisi. Antai pasižiūrėkite, koks triukšmas kyla dėl bet kokio pasiūlymo, kad moterys galėtų būti įšventintos į kunigus. Iš kur kilo ši baimė ir iš jos išplaukiantis seksualinis despotizmas? Tai susiję su bažnyčios liguistu nekaltybės ir celibato aukštinimu. – M. Beigentas.
  4. Santuoka sukelia daug kančių, bet ir celibatas nesuteikia jokio malonumo. – S. Džonsonas.