Edward Gibbon (1737-1794) – anglų istorikas.

Edvardas Gibonas

Sentencijos keisti

  1. Grožis – krintanti į akis Dievo dovana, niekinama retai – tų, kurie jos negavo.
  2. Vėjai ir bangavimas visuomet palankūs įgudusiam jūrininkui.
  3. Žmonijos istorija iš tikrųjų tėra nusikaltimų, niekšybių ir nesėkmių registracija.