Исаак Эммануилович Бабель (1894-1940) – žydų kilmės rusų rašytojas.

Isaakas Babelis

Sentencijos keisti

  1. Viskas mirtinga. Amžinai gyventi skirta tik motinai. Ir kai motinos nebėra gyvųjų tarpe, lieka jos atminimas, kurio dar niekas nesiryžo išniekinti.