Karlas Frydrichas Gausas

Gausas (1840)

Carl Friedrich Gauß (1777–1855) keisti

Vokiečių matematikas, astronomas.

Sentencijos keisti

  1. Matematika yra mokslų karalienė, o skaičių teorija – matematikos valdovė.
  2. Mažai, bet subrandinta (lot. – Pauca, sed matura).