Matijas Klaudijus (vok. Matthias Claudius, (1740-1815) – vokiečių rašytojas.

Matijas Klaudijus

Sentencijos ir aforizmai keisti

  1. Kai Adomas rojuje užmigo, iš jo šonkaulio dievas padarė moterį. Vargšas Adomas! Pirmutinis jo miegas buvo paskutinis jo poilsis.
  2. Laisvė yra teisė daryti viską, kas nekenkia kitiems žmonėms.
  3. Meilė keliauja nepaisydama kliūčių. Ji eina nesibelsdama ir nesilaikydama taisyklių. Ji yra be pradžios. Nuo senų senovės ji skrajoja išskleidusi savo sparnus ir skrajos per amžius.
  4. Nereikia sakyti visko, ką žinai, bet visada reikia žinoti, ką sakai.
  5. Ne visada sakyk, ką žinai, bet visada žinok, ką sakai.
  6. Tuščias vynmaišis išsipučia nuo vėjo, tuščia galva nuo puikybės.