Sentencijos

keisti
  1. Gražiausi sumanymai žlunga dėl vykdytojų menkystės. – B. Brechtas.
  2. Yda nuo senų laikų siejama su menkyste. – J. V. Gėtė.
  3. Kvailas tas, kuris mėgina pridengti savo menkystę protėvių nuopelnais. – H. Heinė.
  4. Tik didelės, kupinos didžiausių – tauriausių ir kilniausių – jausmų širdies žmogus gali nugalėti šiame pasaulyje ir savo, ir kitų menkystę. – E. Mieželaitis.