Sentencijos keisti

  1. Visi saldžialiežuviai – palaižūnai. – Aristotelis.