Sentencijos

keisti
  1. Nenoriu sakyti, kad visi keliai į Romą veda per Berlyną ir Paryžių, tačiau tai yra kelias, kurį mums reikia nutiesti, ir kurį mums reikia kaip galima geriau išnaudoti. Svarbu suvokti, jog ES sprendimų priėmimo procesas remiasi kompromiso kultūra – ne deklaracijų, bet sprendimų kultūra. – V. Ušackas.
  2. Paryžius užtamsintas. Paryžius. Tarsi būtų užgesinta pasaulio šviesa. – E. M. Remarkas.
  3. Paryžius – vienintelis pasaulio miestas, kuriame numirti iš bado vis dar laikoma menu. – K. R. Safonas.
  4. Žemai staiga atsivėrė Paryžius. Toli nutįsęs, žiburiuojąs šlapias, nuogas Paryžius. Paryžius su gatvėmis, aikštėmis, naktimi, debesimis ir mėnuliu. Paryžius, bulvarų žiedas, blankus šlaitų švitesys, bokštai, stogai, tamsa, konkuruojanti su šviesa. Paryžius, vėjas, atlekiantis nuo horizonto, blykčiojančios lygumos, tamsos ir šviesos tiltai, lietaus šuorai, kažkur toli virš Senos, daugybę automobilių šviesų. Paryžius, nualsintas naktie, gigantiškas dūzgiančio gyvenimo spiečius virš purvinų kanalų daugybės, šviesos žiedai virš dvokiančio žemės paviršiaus, vėžys ir Mona Liza. – E. M. Remarkas.