Sentencijos

keisti
  1. Niekas taip nepamoko kaip savo klaidos suvokimas. Tai viena iš pagrindinių saviauklos priemonių. – T. Karlailis.