Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis - Kitos kalbos