Atverti pagrindinį meniu
Lietuvos Banko proginė moneta) skirta Kardinolo V. Sladkevičiaus atminimui įamžinti) 2006 m.

Vincentas Sladkevičius M.I.C. (1920-2000)Keisti

Romos Katalikų Bažnyčios dvasininkas, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos prefektas ir dvasios tėvas, dėstęs dogminę teologiją, garbės kanauninkas (1956); Kaišiadorių vyskupas augziliaras sedi datus (1957), apaštališkasis administratorius (1982); kardinolas (1988), Kauno arkivyskupas (1989), Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas (1988-1993); marijonas (MIC)

CitatosKeisti

  1. Gyvenkime gerumu ir viltimi. – (žodžiai išgraviruoti LB išleistos proginės monetos briaunoje). "Minimos kardinolo V.Sladkevičiaus gimimo metinės", www.tunyla.lt, 2007 rugpjūčio mėn. 20 d.
  2. Kai Šventasis Tėvas Vatikane mane pasveikino, nuolankiai jam pareiškiau: "Non sum dignus" (liet. "nesu vertas"). O jis atsakė: "Ir gerai, kad nesijauti vertas. Būtų blogiau, jei jaustumeisi vertas". – 1988 m. Popiežiui Jonui Pauliui II pakėlus kardinolu; V. Sladkevičius buvo Kaišiadorių vyskupas (dar Lietuvai neatgavus nepriklausomybės).
  3. Padaryk mane gerumo ženklu. – Kardinolo herbe įrašyti žodžiai (taip kardinolas Sladkevičius įtvirtino savotišką moto, siekdamas pateisintinti Šventojo Tėvo ir Tautos viltis Atgimimo aušroje, siekiant Lietuvos Nepriklausomybės).
  4. Apie Kryžių kalną:
Šie kryžiai – tai mūsų bendravimas su Viešpačiu, tai mūsų malda ir padėka Visagaliui, tai tarsi atverta prieš Aukščiausiąjį Lietuvos širdis.

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –