Volteris Lipmanas (angl.Walter Lippmann, (1889-1974) – amerikiečių žurnalistas, rašytojas, filosofas.

Volteris Lipmanas 1914 m.

Sentencijos

keisti
  1. Jei žmonės susimąstytų apie šį procesą, galbūt jis ir pasibaigtų.
  2. Jeigu visi mąsto vienodai, tai reiškia, kad iš tiesų mąsto tik vienas...
  3. Kad visuomenės nuomonė būtų patvari, ji turi būti organizuojama spaudai, o ne organizuojama pačios spaudos, kaip yra dabar.
  4. Kai visi galvoja panašiai, niekas labai daug negalvoja.
  5. Neišsilavinusių, su nestabilia psichika ir giliomis neurozėmis, išsekusių ir nieko nepasiekusių individų masė yra toki reikšminga, kad verčia rimtai susimąstyti. Tokiu būdu, masių kvailinimo metodas labiausiai tinka žmonėms, kuri pagal išsivystymo lygį išlieka vaikais arba barbarais, kurių gyvenimas – tai tikra painiava, dėl to pop kultūros srities teoretikai ir renkasi primityvų turinį, šitaip pritraukdami žiūrovą...
  6. Žmonės labiau negu pasiruoš suvesti sudėtingas problemas į paprastas formules, suformuoti savo nuomonę, remdamiesi tuo, ką galvoja tie, kuriuos mato aplink save, nepripažindami savo pačių išvadose tokio faktoriaus, kaip tiesa. Straipsnių ir reportažų masinės informacijos priemonėse pasirodymas suteikia toms istorijoms tikroviškumo: jeigu tai būtų netiesa, kam tada apie tai pasakoti?
  7. Žurnalistas gali ir turi parodyti žmonėms tiesos, kuria jie grindžia savo nuomones, netvarumą, ir kritikuodamas bei agituodamas turi skatinti socialinį mokslą kurti praktikoje geriau tinkančias socialinių faktų formuluotes, o valstybės veikėjus paskatinti organizuoti veiksmingesnius socialinius instututus. Kitaip sakant, spauda gali kovoti už tiesos, kurią galima paskelbti laikraščiuose, erdvės praplėtimą. Tačiau vertinant pagal tai, kaip šiandien organizuota socialinė tiesa, galima sakyti, kad spauda nepajėgi kiekviename numeryje pateikti tą žinių kiekį, kurio reikalauja demokratinė visuomeninės nuomonės teorija.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –