Patarlės ir priežodžiai

keisti
  1. Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus!
  2. Perkūno dievaiti, nemušk žemaitį, bet mušk tą gudą kaip šunį rudą.

Citatos

keisti
  1. Senovėje kalnėnai ir žemaičiai didžiai vėlai tepačiavos, nesgi pirm 30 metų vyriškam pačią vesti, o motriškai už vyro tekėti tarė dėl pačiudums nesveika, o dėl namų didelė nenauda esanti, ką šiandien patarlė tebstigavoja minavojama: „Žilė galvoje, velnias uodegoje”; nesgi iškaršti tėvo namuose mergaitei ar eržilui goda buvo, jei tiktai nuo savo darbų vyru, o mergaitė ūkės vilkėja vadinama buvo; nesgi vyriškas ir motriška nueiti į kapus su rūtų vainiku per didžią sau garbę turėjo. – S. Daukantas apie lietuvių papročius. „Lietuvių būdas”.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –