Sentencijos keisti

  1. Jeigu kilnus jausmas nesieja žmogaus su gimtosiomis vietomis, reikia keliauti. – F. R. Šotabrianas.
  2. Nieko mat nėr už tėvus ir gimtąjį kraštą mielesnio, / Nors tu puošniausius namus ir perteklių visko turėtum / Sau svetimoj šaly, toli nuo brolių savųjų. – Homeras.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Lietuvių keisti

  1. Gimtinėj ir juoda pluta – pyragai.