Karlas Marksas (vok.Karl Heinrich Marx (1818-1883) – vokiečių filosofas, sociologas, ekonomistas, rašytojas..

Karlas Marksas

Sentencijos keisti

  1. Didvyrių mirtis tarytum saulės nusileidimas.
  2. Žmogaus sąmonė kinta kaskart, kai pasikeičia jo materialinės egzistencijos sąlygos.