Kryžių kalno panorama
  1. Šie kryžiai – tai mūsų bendravimas su Viešpačiu, tai mūsų malda ir padėka Visagaliui, tai tarsi atverta prieš Aukščiausiąjį Lietuvos širdis. – Kardinolas Vincentas Sladkevičius.
  2. Tauta, kuri su tokiu ištvermingumu ir pamaldumu keliauja į tą kalną pastatyti naują kryžių, tiki gyvenimu, tiki prisikėlimu. – Jonas Paulius II apie lietuvių tautą ir Kryžių kalną.

Nuorodos

keisti