Patarlės ir priežodžiai keisti

Lietuvių keisti

  1. Anytos raganos, bet ir marčios – ne angelai.
  2. Geriausia marti blogos duktės neatstoja.
  3. Martelė – ne dukrelė, anyta – ne motinėlė.
  4. Marti kaip pipiras karti.
  5. Negirk marčios be metų.
  6. Pamesk mergų būdą, imki marčių darbą.
  7. Sėdi lyg marti vakar vesta.
  8. Uošvienė su marčia gyvena kaip kirvis su akmeniu.