Sentencijos keisti

 1. Daug lengviau kalbėti su minia negu su atskiru individu. – Ž. Renaras.
 2. Ir minios pagarbą, ir skriaudą laikykime tolygiomis. Pirmąja nesidžiaukime, dėl antrosios nesielvartaukime. Priešingu atveju, baisiai bijodami būti įžeisti ar šlykštėdamiesi tuo, apleisime būtinus ir visuomeninių bei asmeninių pareigų reikalus, kartais gal nepaprastai svarbius, nes moteriškas nerimas mus smaugs, priešindamasis norui išgirsti. – Seneka.
 3. Ir žiūriu į plaukiančią minią, / – Ir ieškau žmogaus žmonėse. – V. Mykolaitis-Putinas.
 4. Minia turi akis ir ausis, bet ne per daugiausia – kai kada net pasigailėtinai mažai – išminties ir tiek pat atminties. – A. Šopenhaueris.
 5. Nepasikliauk minios nuomone, mąstyk savo galva. – M. Tečer.
 6. Nereikia niekad pajungti to, kuris kuria minios siekiams, nes kaip tik jo kūryba turi būti minios siekiu. – A. de Sent-Egziuperi.
 7. Šūkaujanti minia – niekai, pavojinga tylinti. – O. Vaildas.
 8. Žmogus, norintis vadovauti orkestrui, privalo atsukti miniai nugarą. – Dž. Kukas.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Anglų keisti

 1. Du yra kompanija, trys – minia.
 2. Minia nėra kompanija.
 3. Minia turi daug galvų, bet ne smegenų.

Lotynų keisti

 1. Minia nėra įtakojama mąstymo, o tik aklo, staigaus entuziazmo.