SentencijosKeisti

  1. Aš vertinu visokius trumpus posakius, ypač, kai jie skatina mane įsižiūrėti į antitezes ir derinti jas. – J. V. Gėtė.
  2. Gražūs posakiai papuošia gražią mintį ir ją išsaugo. – V. Hugo.
  3. Įvairių pamokomų istorijų ir posakių rinkinys – didžiausias turtas. – J. V. Gėtė.
  4. Jėgos ir sąmojo kupini gražūs posakiai niekada nepamirštami; jie laikomi atmintyje ištisus šimtmečius, perduodami iš kartos į kartą. – L. Bernė.
  5. Kiekvieną dieną reikia pasiklausyti nors vienos dainelės, pažiūrėti gražų paveikslą ir, jeigu galima, perskaityti bent vieną išmintingą posakį. – J. V. Gėtė.