René Char (1907-1988) – prancūzų poetas.

Sentencijos keisti

  1. Kartais po pašaipa slypi dvasios skurdas.
  2. Pašaipa naikina fanatizmą taip, kaip alyva gesina ugnį.
  3. Pesimistas – tai tas, kuris apie kiekvieną savo persikraustymą praneša laidotuvių biurui.
  4. Vaisius aklas, mato medis.