Sentencijos

keisti
  1. Geros tragedijos tema neturi būti realistinė. – P. Kornelis.
  2. Niekada nedera išplėtoti temos kaip, kad nieko neliktų skaitytojui. Svarbu skaitytoją priversti ne skaityti, o mąstyti. – Š. Lui Monteskjė.
  3. Paprastai bijomasi nukrypti nuo temos, o aš manau, kad sumaniai nukrypstantieji panašūs į ilgarankius – jie gali daugiau aprėpti. – Š. Lui Monteskjė.