Pjeras Kornelis (angl. Pierre Corneille) (1606-1684) – prancūzų tragikas ir dramaturgas.

Pjeras Kornelis

Sentencijos

keisti
 1. Ach įniršis! Ach nusivylimas! Ach amžius, mano priešai!
 2. Aš galiu būti priverstas gyventi be laimės, bet aš niekada nesutiksiu gyventi be garbės.
 3. Drąsūs žmonės yra drąsūs nuo pat pradžių.
 4. Geros tragedijos tema neturi būti realistinė.
 5. Kada netenkam ištikimo draugo,
  Nuo sielvarto mūs niekas neapsaugo.
 6. Kas daug kalba, tas pasako daug kvailysčių.
 7. Kiekvienas gyvenimo akimirksnis yra žingsnis mirties kryptimi.
 8. Klasta yra kilni, kai nutaikyta į tironiją.
 9. Kuo geresnis žmogus įžeidė, tuo skaudesnis įžeidimas.
 10. Melagis visada dosniai dalija priesaikas.
 11. Narsus žmogus laikosi duotojo žodžio.
 12. Pasakodamas apie savo sielvartą, dažnai jį apmaldai.
 13. Pavyzdys veikia stipriau už grasinimą.
 14. Pergalė be pavojaus yra triumfas be garbės.
 15. Taika yra sukurta karo.
 16. Tėvynę keikdami išardome ir šeimą.
 17. Tik kerštas nereikalauja bausmės.
 18. Visas bėdas iškęst man nesunku,
  Tačiau garbės aukot nesutinku.