Ukrainiečių patarlės ir priežodžiai

BKeisti

  1. Bažnyčia šalia, bet kelias slidus. Aludė toli – nueisiu pamažu.

GKeisti

  1. Grožis iki altoriaus, protas – iki mirties.

NKeisti

  1. Nuo piktos bobos senėji, o nuo geros – jaunėji.

ŠKeisti

  1. Šypsosi žmona – nušvinta visa šeima. Apsiniaukia žmona – namie tamsa.

TKeisti

  1. Tegu vyras kaip varna, o bobai vis tiek paspirtis.