Ukrainiečių patarlės ir priežodžiai

  1. Bažnyčia šalia, bet kelias slidus. Aludė toli – nueisiu pamažu.
  1. Grožis iki altoriaus, protas – iki mirties.
  1. Nuo piktos bobos senėji, o nuo geros – jaunėji.
  1. Šypsosi žmona – nušvinta visa šeima. Apsiniaukia žmona – namie tamsa.
  1. Tegu vyras kaip varna, o bobai vis tiek paspirtis.