BiblijaKeisti

 1. Kam gi kvailiui pinigai? Kad nusipirktų išminties, nes jam dar trūksta proto? – Pat 17, 16.
 2. Kvailių protas yra jų burnoje, o išmintingųjų burna yra jų prote. – Sir 21, 26.
 3. Net kvailys yra laikomas išmintingu, jeigu tyli; protingu, jeigu laiku užsičiaupia. – Pat 17, 28.

SentencijosKeisti

AKeisti

 1. Aforizmai – geriausia filosofinių samprotavimų forma. Aforizmų knygos ne tik neslopina savarankiškos proto veiklos, bet priešingai, ją skatina. – L. Tolstojus.
 2. Aforizmai – tai geležinės vinys, įkaltos į protą neištraukiamai. – D. Didro.
 3. Aistros suteikia proto kvailiausiems žmonėms ir paverčia kvailiais protinguosius. – Seneka.
 4. Ant kvailumo pamatų nepastatysi proto pastato. – Servantesas.
 5. Aptemdyto proto neišmanymas ne ką geresnis už gyvulio neišmanymą. – Dž. B. Šo.
 6. Aš sukoncentravau savo gyvenimą ne širdyje, kuri gali sudužti, ne jausmuose, kurie atbunka, bet prote, kuris nenusidėvi ir viską pakelia. – O. de Balzakas.

BKeisti

 1. Be jausmo ir proto valia neįsivaizduojama: tik per juos aš žinau, ko privalau norėti ar nenorėti, ką turiu daryti arba nedaryti. – L. Fojerbachas.
 2. Be tinkamos proto kultūros negali būti ir subtilių jausmų. – A. Fransas.
 3. Bendravimu su tauriausiais žmonijos protais mes mėgaujamės daugiausia per knygas, ir tas bendravimo būdas prieinamas visiems. – V. E. Čeningas.
 4. Būk savo noro viešpats ir savo proto tarnas. – M. fon Ebner-Ešenbach.

DKeisti

 1. Daugelio mokinių ir suaugusiųjų proto ir (atkreipkite dėmesį) charakterio silpnumą sąlygoja tai, kad jie viską žino šiaip ne taip ir nieko – kaip reikiant. – A. Dystervegas.
 2. Daugelis nepameta proto tik todėl, kad jo neturi. – B. Grasjanas.
 3. Daugeliui apsiskaitėlių trūksta proto. – Demokritas.
 4. Daugumos žmonių protas dirvonuoja beveik visą gyvenimą. – E. Delakrua.
 5. Dažnai žmonės užpildo pykčiu savo proto spragas. – V. R. Oldžeris.
 6. Dideli protai visada veržiasi aukščiau. – Kalidasa.
 7. Dievas davė du dalykus, tą nuolankų padarą padariusius stipriausiu: protą ir bendruomenę. – Seneka.
 8. Dirbo geriausi protai, o galvojo – muskulai. – J. Laucius.
 9. Dorybės gali būti ir žalingos, jei neapšviestos proto šviesos. – O. de Balzakas.
 10. Draugystė gali būti tvirta tik sulaukus brandaus proto ir amžiaus. – Ciceronas.
 11. Duodami patarimai, bet neduodama proto jais naudotis. – F. de Larošfuko.

EKeisti

 1. Einame iš proto ne po vieną, bet visa visuomenė. Tramdome žmogžudystes ir atskirus nužudymus; o kaip gi su karais ir šlovę teikiančiu nusikaltimu – ištisų tautų išpjovimu? – Seneka.
 2. Esama hipotezių, kur protas ir vaizduotė pavaduoja idėją. – J. V. Gėtė.

GKeisti

 1. Galimybės renkasi tik pasirengusius protus. – L. Pasteras.
 2. Geriau būk paprastas ir garbingas, negu protingas ir melagis. Sofoklis.
 3. Geriausias būdas nuraminti širdįproto darbas. – G. de Levisas.
 4. – Girdėjau, jaunieji tuokiasimeilės.
  – Iš meilės? Kokios prieštvaninės jūsų mintys! Kas šiandien kalba apie meilę?
  – Ką gi daryti? Toji kvaila, sena mada vis dar neišnyksta.– Juo blogiau tiems, kurie laikos šios mados. Kiek žinau laimingų santuokų, tai jos visos padiktuotos sveiko proto.
  – Taip, bet užtai kaip dažnai sveiko proto padiktuotų santuokų laimė subyra į dulkes kaip tik dėl to, kad atsiranda toji aistra, kurios nenorėta pripažinti.
  – Bet sveiko proto padiktuotomis santuokomis mes vadiname tokias, kada abu jau yra išsidūkę. Tai nelyginant skarlatina, kiekvienas turi ja persirgti.
  – Tuomet reikia išmokyti dirbtinai įskiepyti meilę kaip ir raupus. – L. Tolstojus.
 5. Girtavimas žemina žmogų, atima, bent jau laikinai, iš jo protą ir galiausiai paverčia gyvuliu. – Ž. Ž. Ruso.
 6. Godus žmogaus protas negali nei sustoti, nei ilsėtis, o vis veržiasi toliau. – F. Bekonas.
 7. Gudrumas – nepaprastai ribotų žmonių mąstymo būdas, labai skiriąsis nuo proto, į kurį iš išorės jis panašus. – I. Kantas.
 8. Guvaus proto ypatumas – nedaug tepamačius ar išgirdus vėliau ilgai mąstyti ir daug suprasti. – Dž. Brunas.

IKeisti

 1. Iš dviejų ginčininkų kaltesnis tas, kuris protingesnis. – J. V. Gėtė.
 2. Iš tiesų tik žemas, šiurkštus, nešvankus protas gali nuolat kreipti savo smalsią mintį vien į moters kūno grožį ir tik juo domėtis. – Dž. Brunas.
 3. Iš viso to, ką turime, svarbiausia ir tauriausia – protas. – G. de Mabli.
 4. Išdrįsk būti protingas, turėk drąsos remtis savo protu. – I. Kantas.
 5. Išmintingų žmonių poelgiai padiktuoti proto, ne tokių sumanių – patirties, pačių tamsiųjų – būtinybės, gyvulių – prigimties. – Ciceronas.
 6. Išmintis yra tobulas viršūnę ir gėrį pasiekęs protas. Ji – gyvenimo menas. – Seneka.
 7. Išmokite naudotis savo protu taip pat puikiai, kaip ir savo pudrine. Ir tuomet, gali būti, pudrinė jums nebebus daugiau reikalinga... Žinokite, protingas moteris vyrai įsimena, gražias išskiria minioje, o tik žavingų niekada nepamiršta. – S. Loren.

ĮKeisti

 1. Įprotis prieštarauti yra proto liga, kartais kenkianti širdžiai. – E. P. Bošenas.
 2. Įžvalgumas dar neįrodo proto. Kvailiai ir net bepročiai būna stebėtinai įžvalgūs. – A. Puškinas.

YKeisti

 1. Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad jų niekada nevargina jokios protingos mintys. – J. V. Gėtė.
 2. Yra žmonių, manančių, kad visa, kas daroma rimtu veidu, yra protinga. – G. K. Lichtenbergas.

JKeisti

 1. Jaunuolis turi būti protingas ir nesistengdamas toks atrodyti; senis turi atrodyti protingas, nors toks ir nebūtų. – F. Česterfildas.
 2. Jeigu protingas žmogus padaro kvailystę, tai jau, žinoma, nemažą. – J. V. Gėtė.
 3. Jo narsumo užtektų šimtui liūtų, o proto – dviem asilams. – H. Heinė.
 4. Joks autoritetas neturi būti proto viešpačiu; priešingai, protas turi būti autoriteto viešpačiu ir jam vadovauti. – P. Ramusas.

KKeisti

 1. Kad protingai elgtumės, vien proto maža. – F. Dostojevskis.
 2. Kadangi proto negalima pažeminti, jam keršijama persekiojant. – P. O. Bomaršė.
 3. Kai du ginčijasi, kaltesnis tas, kuris protingesnis. – J. V. Gėtė.
 4. Kai gamta palieka kam nors proto spragą, paprastai užtepa ją storu pasitenkinimo savimi sluoksniu. – H. V. Longfelou.
 5. Kai kvailys ir protingasis žiūri į tą patį medį, kvailiui jis atrodo visai kitoks negu protingajam. – V. Bleikas.
 6. Kai nėra vietos protui, nėra ir gėrio. – Seneka.
 7. Kai protas mus palieka nežinioje, tenka atsiduoti likimo valiai. – Seneka.
 8. Kai žmogus nori kitą pririšti, privalo rodytis neišmanėliu. Tas, kas rodys išlavintą protą, nesugebės pataikauti kitų tuštybei, – taigi nuovokus žmogus visada stengsis to vengti. O ypač moteris, kuriai kliuvo nelaimė ką nors išmanyti, turėtų slėpti tai kaip įmanydama giliau. – Dž. Ostin.
 9. Kam trūksta tvirtos valios – trūksta proto. – V. Šekspyras.
 10. Kas yra civilizacija? Tai nuolatiniai atradimai, kuriuos daro kiekviename žingsnyje į priekį žengiantis žmogaus protas; iš čia kilęs ir pats žodis – pažanga. – V. Hugo.
 11. Kas nori mokyti tą, kuris manosi esąs protingas, tuščiai gaišta laiką. – Demokritas.
 12. Kas per vėlai tapo protingas, tas per anksti buvo drąsus. – Dž. S. Halifaksas.
 13. Kas protinga ir kas dora, visada sutampa. – L. Tolstojus.
 14. Kas protu negali aprėpti trijų tūkstančių metų, gyvena tik šia diena. – J. V. Gėtė.
 15. Klausyti – tai mandagumas, kurį protingas žmogus dažnai reiškia kvailiui, bet į kurį šis niekada neatsako tuo pačiu. – A. Dekurselis.
 16. Knyga – nedidelis įrankis, pažadinantis mūsų sugebėjimą mąstyti; tai minties variklis, išjudinantis tingų protą. – E. Fagė.
 17. Ko protas nenuramina, tą laikas numaldo. – Seneka.
 18. Kodėl šlubas žmogus mūsų neerzina, o proto luošis erzina? Todėl, kad šlubis suvokia, jog mes vaikštome tiesūs, o proto luošis tvirtina, jog ne jis, o mes luoši; jei ne tai, mes jaustume jam gailestį, o ne neapykantą. – B. Paskalis.
 19. Kūno ir proto mankšta – būtina gydymo priemonė. – Platonas.
 20. Kuo daugiau civilizuotas protas siekia malonumų ir laimės, tuo labiau žmogus traukiasi nuo tikrojo pasitenkinimo. – I. Kantas.
 21. Kuo protingesnis žmogus, tuo daugiau jis randa originalių žmonių. Eiliniams visi vienodi. – B. Paskalis.
 22. Kuo žmogus protingesnis ir išmintingesnis, tuo jis tampa nepakenčiamesnis, kai praranda savo garbingojo reputaciją. – Ciceronas.
 23. Kuo žmogus protingesnis, tuo daugiau pastebi žmonėse gėrio. – B. Paskalis.
 24. Kuo žmogus protingesnis, tuo jis kuklesnis. – Ciceronas.
 25. Kur kvailystė – pavyzdys, ten protas – beprotybė. – J. V. Gėtė.
 26. Kurių velnių šitie galiūnai sukišo savo protus ir autoritetą, atsiprašant, rusams, vokiečiams ir lenkams į užpakalį? Kodėl mes nepavirtome milijonine tauta ir, vietoje patys vergavę, nepavertėme vergais savo kaimynų? – A. Škėma.
 27. Kvailystė visada trumpa ir nuoširdi, o protas išsisukinėja ir slapstosi. Protas – niekšas, o kvailystė atvira ir sąžininga. – F. Dostojevskis.

LKeisti

 1. Laikas – tai protinės veiklos darbuotojo kapitalas. – O. de Balzakas.

MKeisti

 1. Maža turėti gerą protą, svarbiausia – gerai jį panaudoti. – R. Dekartas.
 2. Mažai kalbantis žmogus daugelio laikomas protingu, panašiai kaip ramus charakteris dažnai laikomas stipriu. – L. Bernė.
 3. Meilė dažnai atima protą iš tų, kurie jį turi, ir suteikia tiems, kurie jo neturi. – D. Didro.
 4. Melas apnuogina silpną sielą, bejėgį protą, ydingą charakterį. – F. Bekonas.
 5. Mokslo žinių tikslas – taip orientuoti protą, kad jis tvirtai ir teisingai spręstų apie visa, ką sutinka savo kely. – R. Dekartas.
 6. Moterys – tai materijos pergalė prieš protą, o vyrai – proto pergalė prieš moralę. – O. Vaildas.
 7. Mums trūksta charakterio tvirtumo, kad nuolankiai klausytume proto. – F. de Larošfuko.
 8. Mūšio laukas, kuriame kaunasi protas, baisesnis už mūšio lauką, kuriame mirštama, – jį sunkiau įdirbti negu dirvą. – O. de Balzakas.

NKeisti

 1. Narsa be proto – tik savotiškas bailumas. – Seneka.
 2. Ne protas svarbiausia, o kas jį valdo: prigimtis, širdis, kilnumas, išsilavinimas. – F. Dostojevskis.
 3. Negalima laikyti protingu žmogaus, kuris prireikus nesugeba atsidėti idėjai. – H. Byčeris.
 4. Nemokšiškumasproto naktis, naktis be mėnulio ir be žvaigždžių. – Ciceronas.
 5. Nepasotinamas garbės troškimas užtemdo protą, ir žmogus nepastebi jam gresiančio pavojaus. – Ezopas.
 6. Neturėjimas mokslo nėra proto trūkumas, o mokslo žinios nėra genijaus požymis. – L. de Klapje Vovenargas.
 7. Nėra mirusių kalbų, yra tik į letargo miegą nugrimzdę protai. – K. R. Safonas.
 8. Nėra ribų fantazijai, nėra sienų proto skvarbumui, nėra ribų technikos jėgai, įveikiančiai gamtą. – A. Fersmanas.
 9. Nėra tokios kvailystės, kurios nepajėgtų ištaisyti protas, ir nėra tokios išminties, kurios nepajėgtų sugadinti kvailystė. – J. V. Gėtė.
 10. Niekas nėra patenkintas savo turtu, bet kiekvienas patenkintas savo protu. – L. Tolstojus.
 11. Nieko nuostabaus, kad gausybė žinių, negalinčių padaryti žmogaus protingo, dažnai daro jį tuščiagarbį ir pasipūtusį. – Dž. Adisonas.
 12. Niekuo nesistebėti yra, aišku, kvailumo, o ne proto požymis. – F. Dostojevskis.
 13. Nori gauti protingą atsakymą, klausk protingai. – J. V. Gėtė.
 14. Norint tobulinti protą, reikia daugiau mąstyti, negu mokytis atmintinai. – R. Dekartas.
 15. Nuo pavydo protas ima akti.
  Tai tas pats, kaip kad akių netekti. – N. A. Džamis.

OKeisti

 1. Orumas atsiranda proto dėka. – Anaksagoras.

PKeisti

 1. Pakantumas kvailybei būdingas kiekvienam protingam žmogui. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 2. Paprastai stokojantys nuovokos manosi žiną daugiau už kitus, o visai neturintys proto, manosi žiną viską. – Dž. Brunas.
 3. Pavyduliavimas – riboto proto yda. – Dž. Bentamas.
 4. Pyktis yra vėjas, kuris užpučia proto šviesą. – R. G. Ingersolis.
 5. Pomėgis kolekcionuoti – pirmoji proto sutrikimo pakopa. – O. de Balzakas.
 6. Prižiūrėkite savo kūną, jei norite, kad protas tinkamai dirbtų. – R. Dekartas.
 7. Protas duotas žmogui tam, kad jis išmintingai gyventų, o ne tam, kad matytų, jog gyvena neišmintingai. – V. Belinskis.
 8. Protas ir sąžinė negali prarasti savo teisių. Jiems galima primeluoti, bet apgauti jų nepavyks. – J. V. Gėtė.
 9. Protas yra viskas. Apie ką galvoji, tokiu tampi. – Buda.
 10. Protas, kuriam perduodamos vadžios, yra galingas tol, kol atskirtas nuo aistrų; susimaišęs ir jomis susitepęs, nebeįstengia jų sulaikyti, nors anksčiau būtų įstengęs net pašalinti. Mat sykį sujaudinta ir išmušta iš vėžių sąmonė vergauja tam, kas ją varinėja. Kai kurių dalykų pradžia yra mūsų galioje, vėliau jie pačiumpa mus ir neleidžia grįžti. – Seneka.
 11. Protas lavina jausmus. – R. Rolanas.
 12. Protas – tai duona, kuri pasotina, juokai – tai prieskoniai, žadinantys apetitą. – L. Bernė.
 13. Protas visuomet šykštesnis už jausmą. – O de Balzakas.
 14. Prote, kaip kaimo kelyje, įsirėžusios savos provėžos. – O de Balzakas.
 15. Protingai kalbėti sunku, o protingai tylėti dar sunkiau. – K. N. Bouvis.
 16. Protingas kovoja su aistra, kvailys tampa jos vergu. – Epiktetas.
 17. Protingas tas, kuris nesielvartauja dėl to, ko neturi, o džiaugiasi tuo, ką turi. – Demokritas.
 18. Protingas tėvo elgesys – geriausias pamokymas vaikams. – Demokritas.
 19. Protingas žmogus yra santūrus. Kas santūrus, tas yra ištvermingas. Kas yra ištvermingas, tas yra ramus. Kas yra ramus, tas neliūdi. Kas neliūdi, tas yra laimingas. Vadinasi, protingas žmogus yra laimingas, ir laimingam gyvenimui užtenka vien proto. – Seneka.
 20. Protingas žmogus kartais skuba, bet nieko nedaro paskubomis. – F. Česterfildas.
 21. Protingas žmogus regi neaprėpiamas galimybes, o kvailys laiko galimu tik tai, kas yra. – D. Didro.
 22. Protingasis siekia ne to, kas malonu, o to, kas apsaugo nuo nemalonumų. – Aristotelis.
 23. Protingasis sugebės daug ko pasimokyti iš priešo. – Aristofanas.
 24. Protingas žmogus daro tai, ką kvailas daro pavėluotai. – B. Grasjanas.
 25. Protingas žmogus turi pasirinkti tokį gyvenimo būdą, kad organizmas kuo rečiau triktų ir kuo rečiau būtų reikalingas remonto, o ne taisyti savo organizmą nelyginant sutręšusią ir skylėtą valtį bei kamšyti jo plyšius. – D. Pisarevas.
 26. Protingi žmonės – geriausia enciklopedija. – J. V. Gėtė.
 27. Proto jėga niekada nenurims, niekada nesitenkins pripažinta tiesa, bet nuolatos eis į priekį prie nepažintos tiesos. – Dž. Brunas.
 28. Proto lankstumas gali pakeisti grožį. – Stendalis.
 29. Protui būdinga mąstyti, suvokti, tai yra sieti priežastis ir pasekmes, atsakyti į klausimą „kodėl“, atskleisti atsitiktinumus ir dėsningumus, derinti naujas savybes su naujom sąlygom, rasti įvykių grandinės pradžią ir pabaigą. – Ž. A. Fabras.

RKeisti

 1. Reikia pripažinti, kad ir tarp inteligentų pasitaiko protingų kaip reta žmonių. – M. Bulgakovas.
 2. Reikia suprasti, kad protas – mūsų šviesulys. Nėra nieko stebuklingesnio už žmogaus smegenis, nėra nieko nuostabesnio už mąstymo procesą, nieko brangesnio už mokslinių tyrimų rezultatus. – M. Gorkis.
 3. Retas protas žūva nuo susidėvėjimo, diduma jų surūdija nenaudojami. – K. N. Bouvis.
 4. Ryžtas ir valia dažnai silpnam protui suteikia pranašumą prieš stipresnį. – V. Vertas.

SKeisti

 1. Saugoti kūno sveikatą yra pareiga, nes kitaip mes negalėtume išsaugoti aiškaus ir tvirto proto. – Buda.
 2. Silpnadvasis ir silpnaprotis gali būti pastovus, tačiau tvirtas gali būti tik stipraus charakterio, kilnus ir protingas žmogus. – D. Didro.
 3. Sugundyk mano protą ir gausi mano kūną. – Seneka.
 4. Supratimas yra patirties išdava, idėja – jos vaisius: pirmajam reikia proto, antrajam – išminties. – J. V. Gėtė.
 5. Svarbiau yra apgalvotai veikti negu protingai mąstyti. – Ciceronas.
 6. Sveikas praktinių tikslų siekiantis protas – tobuliausias protas pasaulyje. – J. V. Gėtė.
 7. Sveikas protas tėra tik prietarai, įdėti į galvą iki tol, kol sulaukiate aštuoniolikos. – A. Einšteinas.

ŠKeisti

 1. Širdis gali suteikti proto, bet protas negali suteikti širdies. – A. Fransas.
 2. Šiuolaikinis idealas – viską išmanantis žmogus. O viską išmanančio žmogaus protas – baisus. Jis panašus į senienų parduotuvę, pilną dulkių ir visokio šlamšto, kurioje visų prekių kaina didesnė už tikrąją jų vertę. – O. Vaildas.
 3. Šviesuolio protas, galima sakyti, susideda iš visų praėjusių amžių protų. – B. de Fontenelis.

TKeisti

 1. Tad žmogaus protui reikia suteikti ne sparnus, bet veikiau šviną ir sunkį, kad jie neturėtų kiekvieną jo šuolį ir skrydį. – F. Bekonas.
 2. Taigi išlavinto proto paskirtis – nustatyti teigiamą ir neigiamą kiekvieno įvykio ar veiksmo potencialą, kuris gali nulemti geras ar blogas pasekmes ateityje ir nuo kurio priklauso mūsų laimė bei gerovė. – Dalai Lama XIV.
 3. Taigi jei turi protą, mokykis ko nors, nes protas be mokėjimo – kūnas be drabužio, žmogus be veido; juk pasakyta: išsilavinimas – proto veidas. – U. al Maalis.
 4. Tam ir protas, kad pasiektum tai, ko nori. – F. Dostojevskis.
 5. Tingėjimas – tai proto ir kūno rūdys; dažnai naudojamas raktas visada blizga kaip naujas. – B. Franklinas.
 6. Tik protas, valia, sąžinė išaukština žmogų. – A. Kunanbajevas.
 7. Tikėjimas užlieja protą kaip džiaugsmu jį užtvindanti šviesa; ir nuo tos akimirkos tik iš jos protas semiasi tvirtybės padedančios įveikti visas kliūtis. – E. Žilsonas.
 8. Tylėjimas kartais reikšmingesnis ir kilnesnis už tauriausią ir išraiškingiausią gražbylystę ir dažniausiai rodo šviesų protą. – Dž. Adisonas.
 9. Tobulo proto nei paskolinsi, nei nusipirksi. Jei jis ir būtų pardavinėjamas, manau, nesulauktų pirkėjų. O prastas perkamas kasdien. – Seneka.
 10. Trumpas protas – ilga kalba. – Aristofanas.
 11. Tvirtas charakteris turi derintis su proto lankstumu. – Vovenargas.
 12. Tvirtumas yra proto narsa; jis reiškia šviesų ryžtą. Užsispyrimas, priešingai, reiškia nuovokos praradimą. – Volteras.

VKeisti

 1. Vargas tam, kuris savimi patenkintas; toks žmogus niekad neįgis proto. – N. Gogolis.
 2. Venkite juokauti prasilenkdami su sveiku protu. – N. Bualo.
 3. Vieno protingo žmogaus draugystė brangesnė už visų neprotingųjų. – Demokritas.
 4. Visada juokaukite tik su protingais žmonėmis. – P. Buastas.
 5. Visi skundžiasi savo atmintimi, bet niekas nesiskundžia savo protu. – F. de Larošfuko.
 6. Visų didžiausias dalykas visų mažiausiame – tai sveikas protas žmogaus kūne. – Pitakas.

ŽKeisti

 1. Žmogaus aistros nuolat būdrauja tykodamos sau grobio, o protas miega, kol pažadinamas. – J. G. Herderis.
 2. Žmogaus mąstymui ypatingą žavesį teikia nerimas. Protas, kuriam svetimas nerimas, sukelia mano pyktį ir apmaudą. – A. Fransas.
 3. Žmogaus protas taip linkęs kurti, kad jau daug kartų pastatęs bokštą vėl jį griovė, norėdamas pažiūrėti, kokie jo pamatai. – I. Kantas.
 4. Žmogaus protas turi tris visrakčius: žinias, mintis ir vaizduotę. – V. Hugo.
 5. Žmogaus protas viską atrakina trim raktais – skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. – V. Hugo.
 6. Žmogus be proto – žmogus be valios. Kas neturi proto, tą kiti apgaudinėja, mulkina, išnaudoja. Tik mąstantis žmogus yra laisvas ir savarankiškas. – L. Fojerbachas.
 7. Žmogus gyvas ne tuo, ką suvalgo, o tuo, ką suvirškina. Šis teiginys vienodai tinka ir protui ir kūnui. – B. Franklinas.
 8. Žmonės su amžiumi netampa protingesni. Jie paprasčiausiai tampa atsargesni. – E. Hemingvėjus.
 9. Žmonių gyvenimas, skirtas tiktai malonumams, be sveiko proto ir dorovės neturi jokios vertės. – I. Kantas.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Kaip žaizda sukelia uždegimą pirštui, taip mintis sukelia uždegimą protui.
 2. Kaip žaizda uždega pirštą, taip mintis uždega protą.
 3. Kvailio protas yra, kaip suskilęs puodas – jis nelaiko savyje išminties.

AnglųKeisti

 1. Alus vidun – protas laukan.
 2. Dalykų grožybė glūdi tuose protuose, kurie juos stebi ir apmąsto.
 3. Dykinėjantis protas yra velnio darbo vieta.
 4. Kai vynas vidun – protas laukan.
 5. Kas gi yra žmogus, jei ne kas kita kaip protas?
 6. Kas turi daug proto, tam reikia dar daugiau proto jam valdyti.
 7. Mano protas man yra karalystė.
 8. Niekada nesileisk kieno nors įtikinėjamas, kas sustabdytų tavo sveiką protą.
 9. Protas yra geriau negu raumenys.

ArabųKeisti

 1. Maža nauda iš akių, jei protas aklas.

AzerbaidžaniečiųKeisti

 1. Jėga nugali bet kokią kliūtį: protas nugali jėgą.

IndųKeisti

 1. Svetimo turto ir savo proto visada atrodo daugiau, negu yra iš tikrųjų.

IspanųKeisti

 1. kvailas daro pabaigoje, tą protingas – pradžioje.
 2. Kvailys savo namuose žino daugiau negu protingas kito namuose.
 3. Pirmas laiptelis kvailystės kopėčiomis yra tikėti, kad esi protingas.

KinųKeisti

 1. Daugelis skundžiasi savo išvaizda, bet niekas – protu.
 2. Pažinęs save – protingas, nugalėjęs save – stiprus.
 3. Protas eina toliau nei Širdis, bet jis niekada nenueina taip toli kaip ji.

LietuviųKeisti

 1. Akys toli mato, protas dar toliau.
 2. Degtinė į trobą – protas laukan.
 3. Du kvaili, trečias – be proto.
 4. Geriau būti protingam nekaip turtingam.
 5. Geriau su protingu vyžotu negu su kvailu piniguotu.
 6. Ginčais proto neįrodysi.
 7. Gilus protas, nors žmogus kuprotas.
 8. Gudrumas proto neatstoja.
 9. Jei nėr proto, ar su lopeta įmesi?
 10. Kas protingas, tas turtingas.
 11. Kitų klausyk, ale[1] savo protą turėk.
 12. Kožnas[2] savo protu džiaugias.
 13. Meška ima jėga, o žmogus – razumu[3].
 14. Pagal rūbą sutinka, pagal protą palydi.
 15. Pareik, proteli, namo bent pavalgyti.
 16. Pas mus yra razumas[4], pas durnius[5] pinigai.
 17. Paseno, o proto neįgavo.
 18. Paukštį plunksnos gražina, o žmogų – protas.
 19. Protas išmintį vedžioja.
 20. Protas rankas ir kojas vaduoja.
 21. Sens – protu, jauns – gvoltu[6].
 22. Svetimu protu toli nenuvažiuosi.
 23. Šaukštu proto neįkrėsi.
 24. Turtingas protą kišenėj nešioja.
 25. Vienas auga į protą, kitas – iš proto.
 26. Žilas plaukas – sveikas protas.

LotynųKeisti

 1. Neužimtas protas nežino ko nori.
 2. Kalbėjimas, neištariant žodžių, mankština proto suvaldymą.
 3. Protas, kuris tenkinasi, turi nuolatinę šventę.
 4. Protas, suvokiantis savo kaltę, yra pats sau kaltintojas.
 5. Sergantis protas negali iškentėti jokio šiurkštumo.
 6. Sveikas protas duoda daugiau naudos negu stiprumas.
 7. Sveikas protas yra visų dorybių vežėjas.
 8. Veidas yra proto portretas; akys – proto informatorės.
 9. Veidas yra proto rodiklis.
 10. Visi dalykai, ką suvokė protas, tuščiai pro šalį nepraeina.
 11. Žmogaus protas yra pats žmogus.

MongolųKeisti

 1. Saulė užteka – pagyvėja gamta, knygą perskaitai – praskaidrėja protas.

PrancūzųKeisti

 1. Jei dvidešimties metų neturi proto, tai ir neturėsi, jei trisdešimties metų neturi žmonos, jos ir neturėsi, jei sulaukęs keturiasdešimties nesi turtingas, tai ir nebūsi.
 2. Kvailių pinigai priklauso protingiesiems.

RomėnųKeisti

 1. Žmogaus protas yra pats žmogus.

RusųKeisti

 1. Protingas ir be pinigų turtingas.
 2. Sutinka pagal drabužį, o išlydi pagal protą.

UkrainiečiaiKeisti

 1. Grožis iki altoriaus, protas – iki mirties.

ŽydųKeisti

 1. Kai Dievas nori sudaužyti žmogaus širdį, jis suteikia jam daugiau proto.
 2. Savo išvaizda skundžiasi daugelis, o protu — niekas.
 3. Visi skundžiasi pinigų trūkumu, tačiau proto trūkumu – nesiskundžia niekas.
 4. Žmogaus protas – tas pats, kas paukščiui sparnai.

Merfio dėsniaiKeisti

 1. Bendras proto kiekis žemėje – nekintantis dydis, o žmonių vis daugėja.

Taip pat skaitykiteKeisti

NuorodosKeisti

 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Žodžių paaiškinimaiKeisti

 1. Bet, tik.
 2. Kiekvienas.
 3. protu
 4. Protas.
 5. Kvailius.
 6. Prievarta.