Džuzepė Madzinis

Džuzepė Madzinis (it.Giuseppe Mazzini, (1805-1872) – italų patriotas, filosofas ir politinis veikėjas.

Džuzepė Madzinis

Sentencijos keisti

 1. Kiekvienas iš mūsų gimsta idėjų ir tikėjimų atmosferoje, kurią sukuria visos ankstesnės kartos.
 2. Nepakanka nekenkti – reikia padėti savo broliams.
 3. Nori gaut protingą atsakymą? Klausk protingai.
 4. Nugalėtojo nedidžiadvasiškumas perpus sumažina pergalės reikšmę ir naudą.
 5. Padaryti klaidą – tai patirti nesėkmę, vertą gailesčio, tačiau žinoti tiesą ir ja nesivadovauti – tai nusikaltimas.
 6. Pastovumas yra visos kitos žmogaus dorybės papildymas.
 7. Šalis nėra tik teritorija; tam tikra teritorija yra tiktai pamatas. Šalis yra mintis, kuri kyla iš to pamato; tai yra jausmas meilės, prasmė draugijos, kuri suriša visus tos teritorijos sūnus.
 8. Teroras, tapęs sistema, yra silpnumo požymis ir baimės išraiška.
 9. Tėvynėžmogaus, o ne vergo namai.
 10. Vyras ir moteris – tai dvi natos, be kurių žmogaus sielos stygos neduoda teisingo ir pilno akordo.
 11. Žmonija – tikslas, tauta – priemonė. Be jos jūs kaip dyki stebėtojai galite garbinti žmoniją, tačiau nepajėgsite tapti jos dalimi, kad ir kaip stengsitės.