Tikėjimas – veiksmas, iškylantis dėl žmogaus pažiūrų ir įsitikinimų; religijos išpažinimas.

Sentencijos

keisti
 1. Abejonė – atvirkščioji tikėjimo pusė. – E. M. Remarkas.
 2. Abejonė – tai tikėjimo pradžia. – O. Vaildas.
 3. Aklas tikėjimasišminties kapai. – J. V. Gėtė.
 4. Be tikėjimo žmogus negali pažinti nei tikrojo gėrio, nei teisingumo. – B. Paskalis.
 5. Giliai apmąstytas tikėjimas, tikėjimas ne iš nuoskaudos ir kančios, ne paguodos ir atgailos ieškant, o iš laisvos valios ir suvokto dėkingumo už būtį, kokia ji bebūtų, yra pats sunkiausias krikščioniui, o Dievui – mieliausias. – K. Sabaliauskaitė.
 6. Jeigu nebūtų tikėjimo, žmonės vėl pavirstų gyvuliais. – E. Zola.
 7. Laimingo gyvenimo esmė yra tvirta ramybė ir nepajudinamas tikėjimas, o žmonės ieško progų nerimti ne nešdami savo naštą, o vilkdami savo naštą pavojingais gyvenimo keliais. Todėl jie nuolatos tolsta nuo tikslo ir kuo daugiau stengiasi, tuo labiau kliudo sau. Čia taip bėgant labirintu, skubantieji susipainioja. – Seneka.
 8. Mes linkę tikėti tuo, kas pasakyta, ypač kai tai pasakyta gražiai. – A. Fransas.
 9. Mes reikalaujame, kad mergaitės ne mąstytų, bet tikėtų. Nereikia leisti joms mokytis lotynų ar užsienio kalbų. Moterų darbas – megzti. – Napoleonas Bonapartas.
 10. Mokykis iš vakar, gyvenk šiandien, tikėkis rytojaus. – A. Einšteinas.
 11. Mūsų tikėjimo ir vilties šaltinis – tiesa. – A. Barbiusas.
 12. Nereikia tikėti viskuo, ką girdime. – Ciceronas.
 13. Niekuo netikintis žmogus visko bijo. – Dž. B. Šo.
 14. Reikia beprotiškos drąsos, kad gyventum niekuo netikėdamas. – R. Hoseinas.
 15. Reikia mylėti, neapkęsti, kovoti, tikėtis – tai gali padaryti gyvenimą kartų, tačiau be šito visas gyvenimas – niekai. – J. V. Gėtė.
 16. Reikia visada tikėtis, kai nusivili, ir abejoti, kai tikiesi. – G. Floberas.
 17. Tai, kuo neabejoji, visada būna netikra. Kaip tik dėl to tikėjimas toks lemtingas, o romantika tokia pamokanti. – O. Vaildas.
 18. Tikėjimas lengvai veda į fanatizmą. Todėl už visas religijas buvo pralieta tiek kraujo. – E. M. Remarkas.
 19. Tikėjimas, nors ir labai gilus, niekad nesti pilnutinis. Jį reikia be paliovos kurstyti ar bent jau stengtis negriauti. – Ž. P. Sartras.
 20. Tikėjimas savo liaudies ateitimi yra viena iš paramos ateičiai sąlygų. – A. Gercenas.
 21. Tikėjimas – tai meilė širdyje. – F. Šileris.
 22. Tikėjimas užlieja protą kaip džiaugsmu jį užtvindanti šviesa; ir nuo tos akimirkos tik iš jos protas semiasi tvirtybės padedančios įveikti visas kliūtis. – E. Žilsonas.
 23. Viltis – naiviausioji tikėjimo forma. – G. Uhlenbruck.
 24. Žmogus savo tikėjimu ir drąsa nugali net pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis, bet vos tik pasiduos pačiai menkiausiai abejonei, tuoj žus. – J. V. Gėtė.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Tikėti – tai žvelgti anapus horizonto.
 1. Matymas yra tikėjimas.
 2. Raktas į visą veiksmą glūdi tikėjime.
 3. Tikėjimas, be veiksmų, būna miręs.
 4. Tikėjimas perkelia kalnus.
 1. Tikėk tuo žmogumi, kuris kalba iš patirties.
 2. Tikėk, kad tu tai turi ir tu tai turėsi.
 1. Dievas myli tikėjimą, pinigai — sąskaitą.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –