Tiesa – kas atitinka tikrovę, teisybę.

Biblija

keisti
 1. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. – Jn 4, 24.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Aforizmas niekada nesutampa su tiesa; jis arba pusė tiesos arba pusantros. – K. Krauzas.
 2. Aiškų melą, akivaizdų tiesos iškraipymą reikia neigti. – A. Barbiusas.
 3. Argumentų kalbėti tiesą visai nedaug, o meluoti – daugybė. – K. R. Safonas.
 4. Aš esu tik paplūdimyje žaidžiantis vaikas, kol didžiuliai tiesos vandenynai driekiasi prieš mane neatrasti. – I. Niutonas.
 5. Aš sakau tiesą tada, kai išdrįstu ją sakyti; kuo einu senyn, tuo rečiau išdrįstu tai daryti. – M. de Montenis.
 1. Baimė suklysti neturi mūsų atbaidyti nuo tiesos ieškojimo. – K. A. Helvecijus.
 2. Balsų dauguma nėra neginčytinas sunkiai atrandamų tiesų įrodymas dėl tos priežasties, kad tokias tiesas greičiau aptiks atskiras žmogus negu visa tauta. – R. Dekartas.
 3. Banalybės – tai tiesos invalidai. – A. Dekurselis.
 4. Besąlygiška pagarba autoritetui yra didžiausias tiesos priešas. – A. Einšteinas.
 5. Blogas mokytojas pateikia tiesą, geras moko ją rasti. – A. Dystervegas.
 6. Būk tiesos draugas, net kankinys, bet nebūk netolerantiškas jos gynėjas. – Pitagoras.
 1. Daug lengviau surasti klaidą negu tiesą. – J. V. Gėtė.
 2. Daugelis ieško tiesos ir jos neranda, o tai paaiškinama turbūt tuo, kad keliai į tiesą, panašiai kaip Nogajaus stepės keliai, vedantys iš vienos vietos į kitą, be galo platūs ir be galo ilgi. – G. K. Lichtenbergas.
 3. Daugelis ir ginčija tiesą tik todėl, kad ją pripažinę pražūtų. – J. V. Gėtė.
 4. Devizas – ieškok tiesos! – jau savaime nuopelnas, net jei šiame kely ir klaidžiotum. – G. K. Lichtenbergas.
 5. Didžiausia nelaimė žmogui – bijoti tiesos, kad ji jo nedemaskuotų. – B. Paskalis.
 6. Didžiausia pagarba tiesai – tai vadovavimasis ja. – R. V. Emersonas.
 1. Galima, aišku, pasakyti ir netiesą laikant ją tiesa, bet vartojant melagio sąvoką turimas galvoj sąmoningas melas. – B. Paskalis.
 2. Gera tik visiška tiesa. Pusė tiesos nieko neverta. – S. Cveigas.
 3. Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. – V. Kudirka.
 4. Geriausias tiesos draugas – laikas, didžiausias jos priešas – prietarai. – Č. K. Koltonas.
 5. Ginčuose nėra nei aukštesniųjų, nei žemesniųjų, nei laipsnių, nei vardų; svarbi vien tiesa, o prieš ją visi lygūs. – R. Rolanas.
 6. Gink tiesą visur, kur ji persekiojama. – R. V. Emersonas.
 7. Greičiau galima atleisti dvidešimt nusižengimų negu vieną tiesos pažeidimą. – Dž. Lokas.
 8. Gryna ir paprasta tiesa yra retai kada gryna ir niekad paprasta. – O. Vaildas.
 1. Ieškoti tiesos – nereiškia ieškoti to, kas geidžiama. – A. Kamiu.
 2. Istorija – tikras praeities liudininkas, tiesos šviesa, gyvoji atmintis. – Ciceronas.
 3. Išmintinga tik tiesa. – J. V. Gėtė.
 4. Ištikus nelaimei, protaujame daug teisingiau, o sėkmė pasigrobia tiesą. – Seneka.
 1. Yra ginklas, siaubingesnis už šmeižtą, – tai tiesa. – Š. M. de Taleiranas.
 2. Yra tiesų, kurios, kaip ir politinės teisės, neperduodamos nesulaukus tam tikro amžiaus. – A. Gercenas.
 3. Yra trys dalykai, kurių ilgai nenuslėpsi: saulė, mėnulis ir tiesa. – Buda.
 1. Jei moteris turi polinkį į mokslus, tai jos lytiškumas dažniausiai būna sutrikęs... Moteriai nerūpi tiesa! Nuo amžių amžinųjų moteriai niekas nėra toks svetimas, atgrasus, priešiškas kaip tiesa – jos didysis menas yra melas, jos svarbiausias reikalas – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė.
 2. Jei reik įstatymą pažeisti dėl valdžios, pažeisk jį, o apskritai vien tiesą gerbk. – Ciceronas.
 3. Jei tiesa nugali melą, vadinasi, ji pergalinga. – J. Laucius.
 4. Jei viena iš siaubingų žmogaus privilegijų yra galimybė numirti vienam, tai ne mažiau žiauri ir neabejotina tiesa yra tai, kad iš tikrųjų žmogui vienam numirti neįmanoma. – A. Kamiu.
 5. Jeigu tu nuslėpei tiesą, jeigu nepakilai iš vietos ir nepašnekėjai susirinkime, jeigu kalbėdamas nepasakei visos tiesos – tu išdavei tiesą. – Dž. Londonas.
 6. Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų. – R. Tagorė.
 7. Jokia migla neatlaikys tiesos spindulių. – F. Dostojevskis.
 1. Kai pokalbyje nori įrodyti pašnekovui kokią nors tiesą, svarbiausia nesusierzinti ir nepasakyti nė vieno pikto ar užgaulaus žodžio. – Epiktetas.
 2. Kai reikia kalbėti, aiškiai sakyk tiesą, dviprasmiškumas yra pusiaukelė į melą, melas – tai tiesiausias kelias į pragarą. – V. Penas.
 3. Kai sakau tiesą, niekada netenka krimstis dėl prastos atminties. – Dž. Braunas.
 4. Kas yra tiesa? Mūsų sprendimų ir gamtos kūrinių sutapimas. – D. Didro.
 5. Kas nemyli tiesos, tas nuo jos nusisuka tuo pretekstu, kad ji ginčijama. – B. Paskalis.
 6. Kas stoja prieš išmintingas tiesas, įpučia jų ugnį, kibirkštys plačiai išsisklaido ir įžiebia šviesą. – J. V. Gėtė.
 7. Kiekviena tiesa ilgainiui iškils aikštėn. – Menandras.
 8. „Kiekviena tiesa yra paprasta." – Ar tai nėra dvigubas melas? – F. Nyčė.
 9. Kiekviename gamtos moksle esama tiek tiesos, kiek esama matematikos. – I. Kantas.
 10. Kiekvienas žmogus turi savo supratimą apie tai, kas puiku ir malonu; čia galbūt ir glūdi didžiausias dorovinis žmogaus pranašumas, kad jis kiekvienu atskiru atveju randa tiesą, būdamas tarsi jos matas ir dėsnis. – Aristotelis.
 11. Klaida santykiauja su tiesa kaip miegas su pabudimu. Busdamas iš klaidos, žmogus su nauja jėga krypsta į tiesą. – J. V. Gėtė.
 12. Klaidą aptikti kur kas lengviau negu tiesą. Klaida plyti paviršiuje, ir ją pastebi iš karto, o tiesa slypi giliai, ir ne kiekvienas gali ją atrasti. – J. V. Gėtė.
 13. Klaiku mirti jūroje iš troškulio. Ar tik nenorite taip persūdyti savo tiesą, kad ji niekada negalėtų numalšinti troškulio? – F. Nyčė.
 14. Klystantysis audringumu pakeičia jėgos ir tiesos stygių. – J. V. Gėtė.
 15. Kokios apgailėtinos pasidaro tiesos, kai išsakai jas balsu. – E. M. Remarkas.
 16. Kol tiesa maunasi kelnes, melas apkeliauja pusę pasaulio. – V. Čerčilis.
 17. Kuo didesnė klaida, tuo didesnis tiesos triumfas. – F. Šileris.
 18. Kuo daugiau dėl ko nors ginčijamasi, tuo labiau painiojamasi: tiesos žibintas gęsta, kai juo smarkiai mosuojama. – P. Buastas.
 1. Labai maža žmonių, kurie nuoširdžiai norėtų išklausyti apie save visą tiesą. – F. de Larošfuko.
 2. Laikas nutrina klaidą ir nugludina tiesą. – G. de Levisas.
 3. Laimėtojų niekada niekas neklausia, ar jie kalbėjo tiesą. – A. Hitleris.
 4. Laimintį apgaule sutriuškina tiesa. – S. Pitagorietis.
 5. Leisk kitam laisvai šnekėti, jei nori išgirsti tiesą. – Publijus Siras.
 6. Lengviau atskleisti paklydimą negu surasti tiesą; paklydimas yra paviršiuje, tiesa – gilumoje. – J. V. Gėtė.
 1. Mano tikslastiesa, mano padėjėjas – dorovingumas, mano atrama žmogiškumas, mano atokvėpis – menai. – Konfucijus.
 2. Masės niekada nežinojo tiesos troškimo. Jie reikalauja iliuzijos, be kurios jie negali gyventi. – Z. Froidas.
 3. Mąstymas – didi vertybė, ir išmintinga yra sakyti tiesą ir elgtis taip, kaip liepia prigimtis. – Heraklitas.
 4. Melagiu mes netikime net tuomet, kai jis kalba tiesą. – Ciceronas.
 5. Melas – tai kitų žmonių tiesa. – O. Vaildas.
 6. Mes ne tik galim sau leisti tiesą, maža to, mums vien ji reikalinga. – J. Becheris.
 7. Mylėk tiesą, bet būk pakantus klydimams. – Volteras.
 8. Mokėjimas lengvai pereiti nuo juokų prie rimtų dalykų ir nuo rimtų dalykų prie juokų reikalauja didesnio talento nei paprastai manoma. Dažnai juokas parodo tiesai kelią, antraip perteikiama tiesa nepasiektų tikslo. – F. Bekonas.
 9. Mokslo idėjų pasaulyje, kaip ir apskritai gyvenime, ne iš karto nugali pažanga ir tiesa: reikia kovoti dėl jų, sutelkti visas jėgas, atkaklumą ir energiją, tvirtai tikėti savo teisumu ir pergale. – A. Fersmanas.
 10. Mokslo meilė – tai tiesos meilė, todėl sąžiningumas svarbiausia mokslininko dorybė. – L. Fojerbachas.
 11. Mūsų tikėjimo ir vilties šaltinis – tiesa. – A. Barbiusas.
 1. Narsumas sąlygoja kitų kilnių savybių tobulėjimą. Argi galima ieškoti tiesos ar puoselėti meilę nebūnant narsiam? – M. K. Gandis.
 2. Naudingas tiesas verta skelbti ir kartoti kuo dažniau. – P. Buastas.
 3. Naujai tiesai žalingiausios senos klaidos. – J. V. Gėtė.
 4. Naujos tiesos likimas toks: egzistavimo pradžioje ji visada laikoma erezija. – T. H. Hakslis.
 5. Ne tiesa, o tiesos tikimybė skatina mane vienaip ar kitaip pasielgti… – Seneka.
 6. Neapykanta ir pataikavimas – povandeninės uolos, į kurias sudūžta tiesa. – F. de Larošfuko.
 7. Nedaryk to, ką smerkia tavo sąžinė, ir nekalbėk to, kas nesiderina su tiesa Visa tai svarbiausia saugok, ir tu įvykdysi savo gyvenimo paskirtį. – M. Aurelijus.
 8. Nėra didesnio begėdiškumo kaip skelbti tiesa teiginį, kurio klaidingumas neabejotinas. – U. al Maalis.
 9. Nėra nieko artimesnio tiesai, nei išmintis. – S. Pitagorietis.
 10. Niekas neneigia: tiesa gyvenime nugali, tik mums neužtenka gyvenimo. – V. Reimeris.
 11. Niekas šiame pasaulyje taip sunkiai nesurandama, kaip tiesa. – V. Irvingas.
 12. Niekas taip nepadeda laimėti tiesai kaip priešinimasis jai. – V. E. Čeningas.
 13. Nieko nėra tokio gražaus akiai, kaip tiesa protui, nieko nėra tokio bjauraus ir nesuderinamo su išmintim, kaip melas. – Dž. Lokas.
 14. Nors tiesa karti – išklausyk ją. – U. an Maalis.
 15. Nulipdyti gražią statulą ir įkvėpti jai gyvybę – kilnu, bet dar kilniau išugdyti jauną protą, suformuoti jauną sielą ir įkvėpti jai tiesos jausmą. – V. Hugo.
 16. Nuo pat pradžios moteriai nėra nieko svetimesnio, nemalonesnio, priešiškesnio kaip tiesa, – jos didysis menas yra melas, jos didžiausias rūpestis – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė.
 17. Nuostabi tiesa virsta tuščiais žodžiais, jei ji primetama. – A. Fransas.
 18. Nuoširdumas yra tiesos tėvas ir garbingo žmogaus išraiška. – D. Didro.
 1. Paikiausiai klysta tas, kuris mano prarandąs originalumą, pripažindamas kitų jau pripažintą tiesą. – J. V. Gėtė.
 2. Pagarba tiesaiišminties pradžia. – A. Gercenas.
 3. Paklydimas visuomet prieštarauja sau, tiesa – niekuomet. – K. A. Helvecijus.
 4. Pamirštos dažnai užsnūsta net ir svarbiausios tiesos; prisimintos jos nubunda. – F. M. Klingeris.
 5. Paprasti žmonės religijoje mato tiesą, išmintingi – melą, o valdantieji naudą. – Seneka.
 6. Paskirk gyvenimą tarnavimui tiesai. – Juvenalis.
 7. Pats pavojingiausias melas – tai truputį iškreipta tiesa. – G. K. Lichtenbergas.
 8. Pernelyg kruopštus žodžio ieškojimas dažnai gadina visą kalbą. Geriausi žodžiai tie, kurie ateina savaime; jie tartum pačios tiesos padiktuoti. – M. F. Kvintilianas.
 9. Platonas yra mano draugas, Aristotelis yra mano draugas, bet geriausias mano draugas yra tiesa. – I. Niutonas.
 10. Proto garbingumas reikalauja nevengti tiesos, veržtis į ją, stengtis rasti bet kokia kaina, bjaurėtis lengvais ir patogiais pusiniais sprendimais, žeminančiu melu. Turėti drąsos siekti tikslo, daryti išvadas ir spręsti pačiam. Turėti drąsos savarankiškai mąstyti. Būti žmogumi. – R. Rolanas.
 11. Proto jėga niekada nenurims, niekada nesitenkins pripažinta tiesa, bet nuolatos eis į priekį prie nepažintos tiesos. – Dž. Brunas.
 12. Pusiau tiesa pavojingesnė už melą; melą lengviau pažinti negu pusiau tiesą, kuri paprastai maskuojasi, kad apgautų dvigubai. – T. Hipelis.
 1. Sakoma, kad tarp dviejų priešingų nuomonių glūdi tiesa. – Jokiu būdu! Tarp jų glūdi problema! – J. V. Gėtė.
 2. Suktoms akims tiesos veidas nepatinka. – Dž. R. R. Tolkinas.
 3. Sumaniai pasakyta tiesa nenugalima. – Plutarchas.
 1. Tai, už ką žmonės miršta, nebūtinai būna tiesa. – O. Vaildas.
 2. Tam, kuris gyvena apgaule, tiesa dvokia. – V. Hugo.
 3. Tas, kam brangi tiesa, nesirems priverstiniais parodymais kaip užtarnautu pasitikėjimu. – S. Cveigas.
 4. Tas, kuris saugo žmones melsdamas visko dėl jų – tai yra Dievo tiesa. – S. Pitagorietis.
 5. Tas, kuris toks kurčias, kad net iš draugo nenori išgirsti tiesos, yra beviltiškas. – Ciceronas.
 6. Teisinga širdis – svarbiausias tiesos ginklas. – Ž. Ž. Ruso.
 7. Teisybė niekad neskaudi. Skaudu tik iki ir po jos. – E. M. Remarkas.
 8. Teisybės nepažįstantys bepročiai dievams priskiria jūros audras, baisias liūtis, žiemos šalčius, tuo tarpu niekas iš to, kas mums kenkia ar teikia naudos, netaikytina būtent mums. Ne dėl mūsų visata atneša žiemą ar vasarą, čia jos savi dėsniai, kuriais užsiima dievai. Mes esame pernelyg išdidūs, jei sau atrodome verti, kad tai vyktų dėl mūsų. Visa tai atsitinka ne tam, kad mus skriaustų ar, priešingai, gelbėtų. – Seneka.
 9. Tiesa buvo vienintelė laiko duktė. – L. da Vinčis.
 10. Tiesa gali laukti: ji nepasens, visada bus jauna ir greičiausiai kada nors bus pripažinta. – Ž. M. Giujo.
 11. Tiesa galiausiai paveja melagius ir melagingus liudytojus. – Heraklitas.
 12. Tiesa galų gale paaiškės. – L. da Vinčis.
 13. Tiesa įveikia didžiausias platumas, jos nesulaikysi jokiom ežiom. – A. Barbiusas.
 14. Tiesa yra bjauri. Mes turime meną tam, kad mūsų nepražudytų tiesa. – F. Nyčė.
 15. Tiesa yra drausmė asketui, ieškojimas – mistikui, tikėjimas – kukliajam, atgaila – silpnam, principas – teisiajam, pamoka – romiajam ir iššūkis – Gamtai. Visa tai – visatos dėsnis. – Dž. Adisonas.
 16. Tiesa yra laiko, o ne autoriteto duktė. – F. Bekonas.
 17. Tiesa yra tylos ir meditacijos vaisius. – I. Niutonas.
 18. Tiesa yra tokia subtili, kad, vos tik kiek nuo jos nutolai, tuoj suklysti. – B. Paskalis.
 19. Tiesa, kaip ir saulė, gali apsiblausti, bet tik laikinai. – K. N. Bouvis.
 20. Tiesa kartais gali užtemti, bet niekada negęsta. – Livijus.
 21. Tiesa kartais linksta, bet nelūžta ir išplaukia virš melo kaip riebalai virš vandens. – Servantesas.
 22. Tiesa mėgsta kritiką, kritikuojama ji tik laimi; melas bijo kritikos, nes per ją daug ką praranda. – D. Didro.
 23. Tiesa paduoda ranką kaip dama: nenusimaudama pirštinės. – V. Karalius.
 24. Tiesa panaši į kartų gėrimą, nemalonaus skonio, bet užtat grąžinantį sveikatą. – O. de Balzakas.
 25. Tiesa pradeda, o pinigai laimi. – J. Laucius.
 26. Tiesa – tai, kas išlaiko bandymo patikrinimą. – A. Einšteinas.
 27. Tiesa visada aptinkama paprastume, o ne įvairovėje ir sumaištyje. – I. Niutonas.
 28. Tiesą dera be paliovos kartoti, nes paklydimai mums nuolatos primenami. – J. V. Gėtė.
 29. Tiesą mylinčiam žmogui nėra reikalo stengtis būti poetu ar būti didžiam. Ir nesistengdamas jis yra ir poetas, ir didis. – Ž. Renaras.
 30. Tiesos ieškoma ne linksminantis, o jaudinantis ir nerimaujant; bet vis tiek privalu tiesos ieškoti, nes, neradęs jos ir nepamilęs, tu žūsi. – B. Paskalis.
 31. Tiesos įtikinimo galia tokia, kokios neturi nei klaidos, nei melas. – A. Fransas.
 32. Tiesos kalba paprasta. – Seneka.
 33. Tiesos meilė – palankiausia sąlyga jai atrasti. – K. A. Helvecijus.
 34. Tiesos nebijančiam žmogui nėra ko bijoti melo. – T. Džefersonas.
 35. Tiesos senos, o klaidos visada naujos: vietoj senų klaidų daromos naujos. – J. Rainis.
 36. Tiesos siekimas yra vertingesnis, brangesnis už įsitikinimą, kad ji rasta. – G. E. Lesingas.
 37. Tiesos siekimas – vienintelis didvyrio vertas užsiėmimas. – Dž. Brunas.
 38. Tik tiesa yra gražuolė, tik jinai verta mūs meilės. – N. Bualo.
 39. Tik vienu atveju mums nėra ko bijoti įžeisti draugą – kai reikia jam pasakyti tiesą ir taip įrodyti savo ištikimybę. – Ciceronas.
 40. Tikėk tais, kurie ieško tiesos. Netikėk tais, kurie rado. – A. Židas.
 41. Tiesos žibintas dažnai apdegina nešančiojo ranką. – P. Buastas.
 42. Tiriant tiesą galima siekti trejopo tikslo: rasti tiesą, kai jos ieškome; įrodyti ją, kai suradome; pagaliau atskirti nuo melo, kai ją nagrinėjame. – B. Paskalis.
 43. Tokia jau neįveikiama tiesos prigimtis: ji prašo ir nori tik vieno – laisvos teisės iškilti aikštėn. Saulei nereikia paaiškinamojo užrašo – ją ir taip visi atskirs nuo tamsos. – T. Peinas.
 44. Trumpuose pasakymuose dažnai slypi daug tiesos. – Solonas.
 45. Tūkstančiai kelių klaidina, o į tiesą veda tik vienas. – Ž. Ž. Ruso.
 1. Utopijos dažnai būna per anksti pasakytos tiesos. – A. de Lamartinas
 1. Vaikų lūpomis sakoma tiesa. – Ž. P. Sartras.
 2. Verčiau pažinti tiesą tik iš dalies, bet savo jėgomis, negu pažinti ją visą, bet iš svetimų lūpų – išmokti kaip papūgai. – R. Rolanas.
 3. Vienas dalykas – meluoti, kitas – kalbomis, žodžiais nutolti nuo tiesos klystant, o ne iš piktos valios. – P. Abelaras.
 4. Vienas melas, įsimaišęs tarp tiesų daro jas visas abejotinas. – P. Buastas.
 5. Vienintelis dalykas, kurio reikalaujama iš genijaus, – tai meilė tiesai. – J. V. Gėtė.
 6. Visuomenė gyvena pripažintomis tiesomis. – O. de Balzakas.
 7. Visus mokinkite šios trejopos tiesos: dosni širdis, maloni kalba ir tarnystės bei užuojautos kupinas gyvenimas yra tie dalykai, kurie atnaujina žmoniją. – Buda.
 8. Visų kilniausias poreikis yra tiesos pažinimo poreikis. – G. V. F. Hėgelis.
 9. Vyne teisybė, vandenyje – sveikata. – Plinijus Vyresnysis.
 1. Žmogus, kuris nuginčijo šimtą žmonių ir išmušė juos iš teisingo kelio, daug menkesnis už žmogų, kuris nukreipė į tiesos kelią vieną žmogų. – A. Kunanbajevas.
 2. Žmonės, kurie neapkenčia tiesos, nepakenčia ir žmonių, drįstančių ją sakyti. – F. Fenelonas.
 3. Žodžiais lengva būti narsiu, kai nesirengiame pasakyti visos tiesos. – R. Tagorė.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Melas turi daug variacijų; tiesa – nė vienos.
 2. Melui suklastoti gali prireikti daugybės laiko, bet tiesai iškilti tereikia kelių sekundžių.
 3. Nuoga tiesa visada yra geriau, negu geriausiai apsirengęs melas.
 4. Pasakyk savo draugui melą, jeigu jis išlaiko tai paslaptyje, tada pasakyk jam teisybę.
 5. Pirk tiesą, bet niekada jos nepardavinėk.
 6. Tavo ankstesnis melas prieštaraus tavo ateities tiesai.
 7. Tiesa ir rytas tampa šviesa, kai tam ateina laikas.
 8. Tiesa yra kaip ugnis – ji negali būti paslėpta po sausais lapais.
 9. Tiesa yra pirmoji karo auka.
 10. Tiesa negali būti amžinai paslėpta po blogybėmis.
 1. Dvi neteisybės nepadaro teisybės.
 2. Gudrumas privalo turėti rūbus, o tiesa mėgsta vaikščioti nuoga.
 3. Kai draugai nusigręžia – pasirodo teisybė.
 4. Kuo nuostabesnė tiesa, tuo didesnis melas.
 5. Laikas išbando teisybę.
 6. Pasakyk tiesą ir sugėdink velnią.
 7. Pusė tiesos dažnai būna visas melas.
 8. Sek paskui tuos, kurie ieško tiesos, tačiau bėk nuo tokių, kurie skelbiasi ją radę.
 9. Tiesa būna keistesnė negu pramanas.
 10. Tiesa grįžta, kur jau vieną kartą apsilankė.
 11. Tiesa išlįs.
 1. Patirties liežuvis skelbia didžiausią tiesą.
 1. Visada sakyk tiesą juoko formoje.
 1. Negalima sudeginti ugnies, paskandinti vandens, užpūsti vėjo ir sunaikinti tiesos.
 1. Maišas pinigų nusvers net du maišus teisybės.
 1. Gyvenimas teka iš vidaus į išorę. Besilaikydamas šios minties, tu pats tapsi tiesa.
 2. Nereikia daug žodžių, kad pasakytum tiesą.
 1. Visą gyvenimą kvailys praleidęs po gudruolio padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio.
 1. Moterys niekada nemeluoja. Dažniausiai atranda tiesą, kuri joms naudinga.
 1. Pažinti tiesą lengva, sunku jos laikytis.
 2. Vienas žmogus pamelavo, o šimtai žmonių perša tą melą kaip tiesą.
 1. Jei tiesos negali pasakyti, geriau nutylėk.
 2. Kada pinigai kalba, tada tiesa tyli.
 3. Kam pinigai, tam ir teisybė.
 4. Kur pinigai – ten teisybė, kur syla[1] – ten galybė.
 5. Melagiui ir tiesą sakant niekas netiki.
 6. Meluot nemeluoju, ale[2] ir teisybę retai kada sakau.
 7. Meluoti nemoku, o tiesos – nė pradėti.
 8. Teisybė akis bado.
 9. Teisybė už saulę šviesesnė.
 10. Teisybės pinigais neužklosi.
 11. Tiesa akis bado.
 12. Tiesa – mergelė liesa.
 13. Tiesos kalba paprasta.
 14. Tiesos maiše nepaslėpsi.
 15. Tikroji tiesa dažnai vaikšto su pilka sermėga.
 16. Turtingam tiesa nereikalinga.
 17. Turtingo ir melas teisingas.
 18. Turtuoliui tiesa nereikalinga.
 19. Viens juokais darys, kits už teisybę palaikys.
 20. Vieno – tiesa, o kito – nemelas.
 21. Visą gyvenimą kvailys praleidęs po gudruolio padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio.
 22. Vyrui visą šlaunį gali parodyt, o visos teisybės – ne.
 1. Tiesa bus atskleista.
 2. Tiesa gali būti slopinama, bet ne pasmaugta.
 3. Tiesa guli šaltinio dugne.
 4. Tiesa yra didis dalykas ir ji įsigalės.
 5. Tiesa prarandama argumentų sumaištyje.
 6. Vynas iškelia teisybę į viršų.

Merfio dėsniai

keisti
 1. Jei tai atrodo per gražu, kad būtų tiesa, galbūt taip ir yra.
 2. Politinių pažadų taisyklė: tiesa kinta.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Jėga.
 2. Bet, tik.