Sentencijos

keisti
  1. Dvasinio gyvenimo sėkmė matuojama ne įspūdingais įvykiais, bet kasdieniu atsidavimu. Mums kopti padės geležinė valia ir didelis nuoširdumas.
  2. Kiekvienas poelgis tinkamas, jei vyksta darnoje su vieta ir laiku.
  3. Nelaimė užgriūva savo laiku. Ji tokia pribloškianti, kad mums belieka su ja susitaikyti. Ji pakeičia mūsų dienų tvarką, mūsų darbą, net patį mąstymą. Nors kyla pagunda piktintis nelaime, iš to nėra jokios naudos.