Valia – gebėjimas apsispręsti, sąmoningai tikslingai atlikti vienus veiksmus ir susilaikyti nuo kitų, gebėjimas pasirinkti ir siekti tikslo.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Bailumas labai žalingas dėl to, kad jis sulaiko valią nuo naudingų veiksmų. – R. Dekartas.
 2. Be jausmo ir proto valia neįsivaizduojama: tik per juos aš žinau, ko privalau norėti ar nenorėti, ką turiu daryti arba nedaryti. – L. Fojerbachas.
 3. Be principų ir be valios žmogus panašus į laivą be vairo ir be kompaso, keičiantį savo kryptį vos pasisukus vėjui. – S. Smailsas.
 4. Charakteris – tai galutinai susiformavusi valia. – Novalis.
 5. Įvykių raida priklauso nuo mūsų ryžtingos valios ir mūsų pastangų. – H. Dž. Velsas.
 6. Kai neturima valios, nematoma ir kelio. – Dž. B. Šo.
 7. Kam trūksta tvirtos valios – trūksta proto. – V. Šekspyras.
 8. Kas iš vaikystės žino, kad darbas yra gyvenimo dėsnis, kas iš jaunystės suprato, kad duona pelnoma tik sunkiai prakaituojant, tas pasirengęs žygdarbiui, nes reikiamą dieną ir valandą jis ras valios ir jėgų jį įvykdyti. – Ž. Vernas.
 9. Kas yra valia, jei ne mintis, pereinanti į veiksmą. – A. Bestuževas.
 10. Kas turi valią ir stiprią dvasią, tas įveiks bet kokią negandą. Liga pasitrauks nuo stipraus, išdidaus, oraus. – Avicena.
 11. Kiekvienas iš mūsų pats įkainuoja savo asmenybę; būti dideliu ar mažu – priklauso nuo žmogaus valios. – S. Smailsas.
 12. Kūnas – tai sodas, kurio sodininkas – mūsų valia. – V. Šekspyras.
 13. Likimas – tai bevalių sielų pasiteisinimas. – R. Rolanas.
 14. Nevilties drąsa paverčia valią į plieną. – S. Cveigas.
 15. Nėra nieko, ko pasistengęs negalėtum įveikti. Svarbiausia turėti valios ir niekada nepasiduoti. – R. Korbetas.
 16. Nėra nieko sunkaus žmogui, kuris turi valią. – Erazmas Roterdamietis.
 17. Nėra nieko žavingesnio už valią, nugalinčią neklusnų kūną. – R. Rolanas.
 18. Nėra pasaulyje ir tvirčiausių akmenų sienos, kuri galėtų atsilaikyti prieš žmogaus valią ir mintį. – Ž. Amadas.
 19. Noras laimėti yra beprasmis, jeigu neturime valios tam pasiruošti. – L. Pasteras.
 20. Protas nušviečia kelią valiai, o valia vadovauja veiksmams. – J. A. Komenskis.
 21. Reikia dirbti sukaupus visą valią, kad ji kartkartėmis sprogtų kaip mina, sugriaudama kliūtis. – Ž. A. Fabras.
 22. Ryžtas ir valia dažnai silpnam protui suteikia pranašumą prieš stipresnį. – V. Vertas.
 23. Saikas – tai valia ir išmintis. – L. Bušma.
 24. Tinkamam elgesiui valios stoka pragaišingesnė už žinių stoką. – H. Spenseris.
 25. Tik protas, valia, sąžinė išaukština žmogų. – A. Kunanbajevas.
 26. Tvirta, sąmoninga, tikra valia pirmiausia susijusi su įsitikinimu, kad tikslas bus pasiektas. – J. V. Gėtė.
 27. Tvirta valia – pats geriausias vaistas. – M. Gorkis.
 28. Valia gali ir turi būti daug didesnis pasididžiavimo objektas negu talentas. Jeigu talentas – išvystytos įgimtos savybės, tai tvirta valia – kiekvieną minutę pasiekiama pergalė prieš instinktus, prieš potraukius, kuriuos valia pažaboja ir slopina, prieš kliūtis, kurias ji nugali, prieš sunkumus, kuriuos ji herojiškai įveikia. – O de Balzakas.
 29. Valia gali pakeisti net mūsų delnų linijas. – Ž. Kokto.
 30. Valia, kuri nesprendžia, nėra veikli valia; silpnavalis nepajėgus nuspręsti. – G. V. F. Hėgelis.
 31. Valia, kuri veržiasi į pažinimą, niekada nesitenkina užbaigtu darbu. – Dž. Brunas.
 32. Valia – tai silpną regintįjį nešantis stiprus neregys. – A. Šopenhaueris.
 33. Visada būk savo valios šeimininkas ir savo sąžinės vergas. – M. fon Ebner-Ešenbach.
 34. Žmogus be proto – žmogus be valios. Kas neturi proto, tą kiti apgaudinėja, mulkina, išnaudoja. Tik mąstantis žmogus yra laisvas ir savarankiškas. – L. Fojerbachas.
 35. Žmonės stokoja ne jėgų, o valios. – V. Hugo.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Geros valios žmogus yra ne tik turtingas, bet ir išmintingas.
 1. Kur yra valia, ten yra ir kelias.
 2. Kur tavo valia yra pasiruošusi, ten tavo pėdos yra lengvos.
 1. Reikia daug valios netarnauti jokiam ponui.
 1. Duok rankoms valią – pateksi į nevalią[1].
 2. Kieno galva, to ir valia.

Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Laisvės stoką, nelaisvę.