Nelaimė – bėda, vargas, nedalia, blogas likimas.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Aistros nepaliaujamai smerkiamos, joms priskiriamos visos žmonių nelaimės ir pamirštama, kad jos yra ir visų mūsų džiaugsmų šaltinis. – D. Didro.
 2. Apie laimę galima kalbėti penkias minutes, ne ilgiau. Čia nieko nepasakysi, išskyrus tai, kad esi laimingas. O apie nelaimę žmonės pasakoja ištisomis naktimis. – E. M. Remarkas.
 3. Aplinkybės, darančios žmones nelaimingus, dažnai daro juos ir prietaringus. – Seneka.
 4. Dėl savo nelaimių žmonės linkę kaltinti likimą, dievus ir ką tik nori, bet ne patys save. – Platonas.
 5. Didelė dalis mūsų nelaimių lengviau pakeliamos negu draugų sukurti šių nelaimių komentarai. – Č. K. Koltonas.
 6. Didelė yda yra taip pat ir didelė nelaimė žmogui, kurią jis turi. – E. Ožeškova.
 7. Didžiausia nelaimė – būti reikalingiems pagalbos žmonių, kurie verti mūsų paniekos. – U. al Maalis.
 8. Didžiausia nelaimė žmogui – bijoti tiesos, kad ji jo nedemaskuotų. – B. Paskalis.
 9. Didžiausios nelaimės, pasirodo, visuomet yra nežaboto savanaudiškumo vaisius. – Volteras.
 10. Dvasios ramybė – geriausias vaistas nelaimėje. – Plautas.
 11. Garbės troškimas esti skaudžiausių žmogaus nelaimių šaltinis. – Ž. Ž. Ruso.
 12. Ir didelė nelaimė kartais baigiasi didele, nors ir nematoma laime. – F. Dostojevskis.
 13. Istorijos nuosėdos yra atskiro žmogaus nelaimė. – M. Džalilis.
 14. Ištikus nelaimei, protaujame daug teisingiau, o sėkmė pasigrobia tiesą. – Seneka.
 15. Yra žmonių, jaučiančių tokį malonumą nuolat skųstis ir verkšlenti, kad, bijodami jo netekti, jie pasirengę ieškoti nelaimių. – P. Kalderonas.
 16. Jeigu draugai jus apgaus, atsakykite abejingumu į jų draugiškumą, bet būkite jautrūs jų nelaimėms. – F. de Larošfuko.
 17. Jokia nelaimė nėra per didelė, jei ji paskutinė. – Seneka.
 18. Jokios nelaimės ir nusikaltimai nesunaikina tiek žmonių ir jų turto, kiek girtavimas. – F. Bekonas.
 19. Kai tave ištinka nelaimė, apsidairyk aplinkui ir guoskis: esama žmonių, kurių dalia dar sunkesnė. – Ezopas.
 20. Kai užgriūna nelaimės, didžiausia paguoda – kad jokie priešai negali atimti iš manęs sąžinės, o aš niekada netapsiu tokiu priešu sau, kad padaryčiau jai eibę. – H. Fildingas.
 21. Kas nelaimėje duoda neaiškų patarimą, atsisako patarti. – Seneka.
 22. Kiek daug žavesio prarastų laimė, jei niekas nesidžiaugtų ja kartu su mumis! Kaip sunku būtų pakelti nelaimes be draugo, jas išgyvenančio stipriau už mus! – Ciceronas.
 23. Kiekvienam iš mūsų pakanka jėgų ištverti svetimas nelaimes. – F. de Larošfuko.
 24. Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs. – Seneka.
 25. Kiekvienas, tiriantis tautų negandų istoriją, gali įsitikinti, kad didžiumą nelaimių Žemėje atneša nemokšiškumas. – K. A. Helvecijus.
 26. Klestėjimas atskleidžia mūsų ydas, o nelaimės dorybes. – F. Bekonas.
 27. Laimėje lengva rasti draugą, o nelaimėje – nepaprastai sunku. – Demokritas.
 28. Liūdesys, ilgesys, gailestis, neviltis – tai praeinančios, sieloje neįsišaknijančios negandos; ir patirtis moko, kokia apgaulinga kartėlio persmelkta mintis, kad mūsų nelaimės amžinos. – Ž. Ž. Ruso.
 29. Kvailiems žmonėms nelaimės, kurias jie prisišaukia, turėtų tapti mokytojais. – V. Šekspyras.
 30. Menka bėda – padėti nedėkingam, bet didelė nelaimė – priimti niekšo paslaugą. – F. de Larošfuko.
 31. Mes žalojame gyvenimą beprotybėmis ir ydomis, o paskui skundžiamės ištikusiom bėdom ir guodžiamės, kad nelaimė glūdi pačioje daiktų prigimtyje. – K. N. Bouvis.
 32. Mūsų nelaimė ta, kad užuot matę dabartį, mes žiūrime į ateitį. – N. Gogolis.
 33. Narsa nelaimėje – pusė nelaimės. – Plautas.
 34. Ne žodis, o nelaimė yra kvailių mokytoja. – Demokritas.
 35. Nelaimė dažnai suteikia dingstį šaunumui. – Seneka.
 36. Nelaimė dažnai suteikia viltį. – Seneka.
 37. Nelaimė – kaip vedybos. Manai, kad pats išsirinkai, o pasirodo, tave išrinko. – A. Kamiu.
 38. Nelaimėnarsos pretekstas. – Seneka.
 39. nelaimė nėra tokia didelė, kaip skelbia gandai. – Seneka.
 40. Nelaimė panaši į kalvio kūjį: daužydama kala. – K. N. Bouvis.
 41. Nelaimė parodo ir draugą, ir priešą. – Epiktetas.
 42. Nelaimė tampa kertiniu charakterio akmeniu. – O. de Balzakas.
 43. Nelaimė užgriūva savo laiku. Ji tokia pribloškianti, kad mums belieka su ja susitaikyti. Ji pakeičia mūsų dienų tvarką, mūsų darbą, net patį mąstymą. Nors kyla pagunda piktintis nelaime, iš to nėra jokios naudos. – Dao filosofija.
 44. Nelaimė visada atskrenda ant sparnų, o išeina klibikščiuodama. – Volteras.
 45. Nelaimėje išlikti ištikimam pareigai – didelis dalykas. – Demokritas.
 46. Nelaimės gali smarkiai mus paveikti, bet jos praeina. Tik nuo mūsų priklauso tapsime pelenais, ar pakilsime kaip feniksai. – Dao filosofija.
 47. Nelaimės ištiktasis visada manosi per menkai užjaučiamas. – S. Džonsonas.
 48. Nelaimės mums siunčiamos, kad atidžiau pažvelgtume į savo gyvenimą. – N. Gogolis.
 49. Nelaimingas tas, kuris nemoka pakelti nelaimės. – Biantas.
 50. Nelaimingas žmogus, kuris nežino, ką jis gero padarys rytoj. – M. Gorkis.
 51. Nerūpestingumas yra visų nelaimių priežastis. – N. A. Džamis.
 52. Neturintieji kuo pasigirti giriasi nelaimėmis. – A. Grafas.
 53. Niekada nebūni toks nelaimingas, kaip atrodo. – B. Prusas.
 54. Niekas pasaulyje neužsitarnauja tokios pagarbos, kaip žmogus, kuris moka vyriškai iškentėti nelaimę. – Seneka.
 55. Palaikyti geru žodžiu nelaimėn įkliuvusį žmogų dažnai taip pat svarbu, kaip laiku perjungti geležinkelio iešmą: vos vienas colis skiria katastrofą nuo sklandžios ir saugios gyvenimo kelionės. – H. Byčeris.
 56. Pavyduolis sielojasi arba dėl to, kad jį patį ištiko nelaimė, arba dėl to, kad kam nors kitam pasisekė. – Bionas.
 57. Polinkis į džiaugsmą ir viltį – neabejotina laimė, polinkis į baimę ir melancholiją – tikriausia nelaimė. – D. Hjumas.
 58. Prastuolis nelaimėje nesivaldo. – Konfucijus.
 59. Ramybė nelaimės ištiktajam – puikus uždaras. – Plautas.
 60. Senatvėje labiau sugebame nelaimių išvengti, jaunystėje – jas iškęsti. – A. Šopenhaueris.
 61. Silpni protai nuolankiai pasiduoda nelaimėms, o didūs pakyla virš jų. – V. Irvingas.
 62. Skaudžios nelaimės ilgai netrunka, o menkos nevertos dėmesio. – Dž. Labokas.
 63. Tikiuosi gero, bet pasirengęs sutikti ir nelaimę. – Seneka.
 64. Tikra nelaimė drovi. – F. Hebelis.
 65. Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. – Ciceronas.
 66. Ugnis išbando auksą, nelaimė – žmonių tvirtumą. – Seneka.
 67. Ugnis, moteris ir jūra – trys nelaimės. – Ezopas.
 68. Vedybos, kurios nesuteikia didelės laimės, beveik visuomet suteikia didelę nelaimę. – A. Diuma (tėvas).
 69. Visiška laimė yra didžiausias malonumas, kokį begalime jausti, o nelaimė – didžiausia kančia. – Dž. Lokas.
 70. Žinok, jog iš anksto apmąstytas negandas[1] žmonės pakelia narsiau, nes spėjo priprasti. – Seneka.
 71. Žmogus – ne angelas ir ne žvėris, ir nelaimė ta, kad, trokšdamas tapti angelu, jis tampa žvėrimi. – B. Paskalis.
 72. Žmogus niekada nebūna toks laimingas arba toks nelaimingas, kaip jam pačiam atrodo. – F. de Larošfuko.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Klestėjimas atranda blogybes, o nelaimės – dorybes.
 2. Klestėjimas susiranda sekėjų, o nelaimė atskiria juos.
 3. Klestėjimo metu draugų bus pilna; nelaimės metu – nė vieno tarp dvidešimties.
 4. Nelaimė ateina pas mus uolekčiais, o pasitraukia šalin coliais (uolektis yra 66-71 cm, colis - 2.54 cm).
 5. Nelaimė greičiau užgimsta, negu gerovė užsimiršta.
 6. Nelaimė padaro žmogų išmintingą, o ne turtingą.
 7. Nelaimės atvyksta ant sparnų, o išvyksta pėsčiomis.
 1. Ilgas liežuvis – laiptai, kuriais užlipa nelaimė.
 2. Pasibaidęs žirgas atneša nelaimę, supanikavęs žmogus pražudo darbą.
 1. Akmuo nesėjamas dygsta, nelaimė nekviečiama atvyksta.
 2. Bičiulį nelaimėje pažinsi.
 3. Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi.
 4. Draugą nelaimėje pažinsi.
 5. Kur yra nelaimė, ten nėr pavydo.
 6. Laimė ir nelaimė praslenka ilgainiui.
 7. Nelaimę sutinki, o pro laimę praeini.
 8. Nelaimės ir vargai eina ne miškais, o žmonių sprandais.
 9. Nesigirk, kad klojasi, nes nelaimė gali už durų stovėti.
 10. Tik nelaimėje pažinsi draugą.
 1. Mes esame autoriai mūsų pačių nelaimių.
 2. Nelaimės sukuria draugų.
 1. Niekam nepavydėk: kiekvienas turi savo nelaimės porciją.

Merfio dėsniai

keisti
 1. Nelaimė būna dvejopa: sava bėda ir kito sėkmė.

Žodžių reikšmės

keisti
 1. Nelaimes, vargus.