Jonas Jablonskis (slap. Rygiškių Jonas, 1860-1930) – žymus lietuvių kalbininkas.

Jonas Jablonskis
Jonas Jablonskis

Sentencijos keisti

  1. Kalba yra didis, tautos statytas paminklas.
  2. Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia.
  3. Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti.
  4. Norint savo kalbos išmokti ir eiti paskui – su savo plunksna – į žmones, reikia mokėti pirmiausia žmonių dainos, pasakos, priežodžiai suprasti ir jų kalbos turtais brangenybėmis stebėtis.
  5. Tautos dainų kalba – neišsakoma galybė. Ji žmogaus širdį veria, gaivina, žmogų į aukštybes kelia, ir klausomės jos – nemurmėdami, grožėdamies.
  6. Tautos kalba yra ne vienų jos žodžių, gražių ir negražių, rinkinys – ne pats jo žodynas. Tautos kalba yra visa, kas atskiriesiems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda.

Nuorodos keisti

 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –