Sentencijos

keisti
  1. Akmuo, gulintis ant kelio, gali turėti geriausių ketinimų, bet vis dėlto jį reikia pašalinti. – E. L. Voinič.
  2. Dori ketinimai vertingesni už gėdingus poelgius. – Seneka.
  3. Dorovines savybes aikštėn iškelia ketinimai. – Aristotelis.
  4. Mažiausias veiksmas yra tūkstantį kartų geriau nei didžiausi ketinimai. – R. Šarma.
  5. Mūsų veiksmų pasekmes pirmučiausia sąlygoja ketinimai ar motyvai, o ne veiksmų mastas. – S. Rinpočė.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
  1. Pragaras grįstas gerais ketinimais, o jo stogas dengtas neįgyvendintom galimybėm.