SentencijosKeisti

 1. Atsisakyti ydų, siekti dorybės, kuri yra aukščiausias gėris. – Seneka.
 2. Be pastovumo negali būti nei meilės, nei draugystės, nei dorybingumo. – Dž. Adisonas.
 3. Daugelis žmonių laiko dorybe veikiau savo klaidų gailėtis negu stengtis jų išvengti. – G. K. Lichtenbergas.
 4. Dėkingumas – viena iš pačių didžiausių dorybių. – F. Hebelis.
 5. Didžiausia oratoriaus dorybė – ne tik pasakyti, ką reikia, bet ir nepasakyti to, ko nereikia. – Ciceronas.
 6. Dorybę sudaro ne susilaikymas nuo ydos, o nesiveržimas į ją. – Dž. B. Šo.
 7. Dori ketinimai vertingesni už gėdingus poelgius. – Seneka.
 8. Dorybė, gerumas, taurumas – tai tokios savybės, kurių žmogus linki kitiems, kad galėtų juos mulkinti. – E. M. Remarkas.
 9. Dorybė yra sugebėjimas tenkintis mažu. – Seneka.
 10. Dorybė yra ne aistrų neturėjimas, o jų valdymas. – Dž. B. Šo.
 11. Dorybė savo esme patraukia visus į save, ji taip miela, kad net piktadariui būdinga laikyti save doru. – Seneka.
 12. Dorybė sutampa su laime. – Seneka.
 13. Dorybė tegu žengia pirma, ji neša vėliavą. Turėkime malonumų, bet būkime jų šeimininkai ir valdovai. – Seneka.
 14. Dorybės bus ten, kur sutarimas ir vienybė, o ydos neša prieštaravimus. – Seneka.
 15. Dorybės gali būti ir žalingos, jei neapšviestos proto šviesos. – O de Balzakas.
 16. Dorybės takelis labai siauras, o ydos kelias – platus ir erdvus. – Servantesas.
 17. Dorybingumo nauda tokia akivaizdi, kad blogi žmonės laikosi jo dėl naudos. – L. de Vovenargas.
 18. Išoriniai dalykai nėra gėrisdorybė glūdi sieloje. – Seneka.
 19. Ydą turi tik tas, kas gali turėti dorybę. – Seneka.
 20. Jei ydos madingos, jos šlovinamos kaip dorybės. – Moljeras.
 21. Juk dorybė yra teikti geradarystes ne tam, kad būtų atlyginta. – Seneka.
 22. Kai kurios ydos prasiskverbia į mus dorybių pavidalu. – Seneka.
 23. Klestėjimas atskleidžia mūsų ydas, o nelaimės dorybes. – F. Bekonas.
 24. Ko reikia, kad būtum doras? Noro. – Seneka.
 25. Kuklumas – ne tik dorybės puošmena, bet ir sargas. – Dž. Adisonas.
 26. Kvailiai pastebi tik žmonių klaidas ir nekreipia dėmesio į jų dorybes. Jie panašūs į muses, kurios tykoja tūpti tik ant karščiuojančios kūno dalies. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 27. Man regis, jog niekas labiau nevertina dorybės, niekas nėra labiau jai atsidavęs už tą, kuris praranda gerą vardą siekdamas neprarasti sąžinės. – Seneka.
 28. Meilė tėvams – visų dorybių pamatas. – Ciceronas.
 29. Mokytis dorybių – vadinasi, išsižadėti ydų. – Seneka.
 30. Moterys, kurios juokiasi akimis, nepalyginti gražesnės už elegantiškas verksnes. Ašaros tiek terodo dorybės, kiek lašėjimas nuo stogo. – Demokritas.
 31. Narsadorybė, padedanti pavojų ištiktiesiems atlikti didžius darbus. – Aristotelis.
 32. Nekaltybė bijo visko, o dorybė nebijo nieko. – A. Fransas.
 33. Nepaprastas grožis ir didelės dorybės retai būna drauge. – F. Petrarka.
 34. Niekas neieško paslėptų dorybių. – O de Balzakas.
 35. Niekas nėra doras atsitiktinai. Dorybės reikia mokytis. – Seneka.
 36. Pasaulyje mažai padorių moterų, kurioms neįgriso jų dorybė. – F. de Larošfuko.
 37. Savo dorumą labiau verta parodyti dorovingam žmogui. – Aristotelis.
 38. Sklandžiai samprotauti apie dorybę – dar nereiškia būti dorybingam, o teisingai galvoti – dar nereiškia teisingai daryti. – Aristotelis.
 39. Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos iš pasaulio visos dorybės. – F. Petrarka.
 40. Teisingumui yra iškilniausia dorybė. – Ciceronas.
 41. Tik veikla suteikia dorybei tikrąją vertę. – Ciceronas.
 42. Tylėjimaskvailių dorybė. – F. Bekonas.
 43. Visas dorybės privalumas – veiksmas. – Ciceronas.
 44. Žmogaus dorybės ir ydos nesudėtos į stalčius, jos visos suverstos į krūvą. – Dž. B. Šo.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AnglųKeisti

 1. Dorybė, kuri eina derybų, yra arti pasidavimo.
 2. Grožis gali atverti duris, bet tik dorybė įeina.
 3. Neparduok dorybės turtui nusipirkti.

LietuviųKeisti

 1. Geriausia dorybė iš visų laikyti liežuvį už dantų.
 2. Nedoras žmogus kitų dorybės neišmokys.

LotynųKeisti

 1. Dorybė - mūsų lyderis; laimė - mūsų kelionės draugas.
 2. Dorybė, kuri veda derybas, yra arti pasidavimo.
 3. Iš mūsų protėvių ateina mūsų vardai, bet iš mūsų dorybių – mūsų apdovanojimai.
 4. Kiekviena dorybė yra pusiaukelėje tarp dviejų blogybių.
 5. Kuo daugiau žmogus turi sažiningumo ir dorumo, tuo mažiau jis paveikia švento žmogaus orą.
 6. Sveikas protas yra visų dorybių vežėjas.
 7. Šlovė yra dorybės šešėlis.