Sentencijos ir aforizmai keisti

  1. Menkysta yra tas, kuris spyriojasi ir blogai vertina pasaulio tvarką, kuris labiau norėtų pataisyti dievus negu save. – Seneka.
  2. Nerasi didesnio menkystos už tą, iš kurio žmonėms nei žalos, nei naudos. – U. al Maalis.
  3. Šmeižtas abejingas menkystoms. – O. de Balzakas.