Unsūris al Maalis

Unsūris al Maalis (1021-1098) – persų rašytojas.

Sentencijos ir aforizmai

keisti

Apie draugus

keisti
 1. Atsikratyk, brolau, draugo, kuris draugauja su tavo priešais. – „Kabuso knyga“.
 2. Du žmonės baisūs: vienas – tai stiprus priešas, o antras – klastingas draugas. – „Kabuso knyga“.
 3. Geras draugas — didžiulis turtas. – „Kabuso knyga“.
 4. Geriau žmogui neturėti brolio negu draugų. – „Kabuso knyga“.
 5. Godaus draugo saugokis, nes jis draugauja su tavimi iš godumo, o su pavydžiais žmonėmis niekada nedraugauk, nes pavyduoliai draugystei netinka. – „Kabuso knyga“.
 6. Jei nori turėti draugų, nebūk kerštingas. – „Kabuso knyga“.
 7. Kai randi naują draugą, neatsuk nugaros senajam. – „Kabuso knyga“.
 8. Neprotingas draugasdraugystės padaro tai, ko šimtas protingų priešų nepadaro iš nesantaikos. – „Kabuso knyga“.
 9. Taurelės draugų nelaikyk draugais, nes jie – tavo taurelės, o ne tavo draugai. – „Kabuso knyga“.
 10. Vienatvė geriau negu blogas draugas. – „Kabuso knyga“.

Apie meilę

keisti
 1. Jeigu pamilsi, tai tik tą, kuris to vertas. Nebūtinai mylimasis turi būti Ptolemėjas ir Platonas, bet šiek tiek proto jam derėtų turėti. – „Kabuso knyga“.
 2. Stenkis neįsimylėti artėjant senatvei. – „Kabuso knyga“.
 3. Tas ne žmogus, kuris neįsimyli. – „Kabuso knyga“.

Kitos ir kiti

keisti
 1. Apsaugoti visa nuo neišmanėlio lengviau negu jį patį nuo jo paties. – „Kabuso knyga“.
 2. Būk iškalbus, bet netuščiažodžiauk, nes tuščiažodžiavimas tolygus paikumui. – „Kabuso knyga“.
 3. Didžiausia nelaimė – būti reikalingiems pagalbos žmonių, kurie verti mūsų paniekos. – „Kabuso knyga“.
 4. Gera žmona – išsigelbėjimas gyvenime. – „Kabuso knyga“.
 5. Įpykęs jausk pareigą slopinti pyktį. – „Kabuso knyga“.
 6. Jei nenori, kad priešas sužinotų tavo paslaptį, neatskleisk jos net draugui. – „Kabuso knyga“.
 7. Jeigu nenori kentėti, nebūk pavydus. – „Kabuso knyga“.
 8. Jeigu nenori pažinti baimės, nedaryk nieko bloga. – „Kabuso knyga“.
 9. Kai darysi kam nors gera, įsidėmėk, kad tuosyk pajusi tokį patį malonumą, kaip ir tas žmogus. – „Kabuso knyga“.
 10. Nemanyk, kad kalbėti ir elgtis teisingai dera tik svarbiausiose situacijose. Kalbėti ir elgtis teisingai dera visada; net dėl smulkmenų neleisk sau meluoti. Svarbu ne tai, kiek – daug ar mažai – blogumų pridarys tavo melas, o tai, kad niekada savęs neterštum melu. – „Kabuso knyga“.
 11. Nerasi didesnio menkystos už tą, iš kurio žmonėms nei žalos, nei naudos. – „Kabuso knyga“.
 12. Nėra didesnio begėdiškumo kaip skelbti tiesa teiginį, kurio klaidingumas neabejotinas. – „Kabuso knyga“.
 13. Nors tiesa karti – išklausyk ją. – „Kabuso knyga“.
 14. Patarimas, kam nors duotas kitų žmonių akivaizdoje, suprantamas kaip priekaištas. – „Kabuso knyga“.
 15. Saugokis ne septyngalvės hidros, o dviliežuvio žmogaus. – „Kabuso knyga“.
 16. Taigi jei turi protą, mokykis ko nors, nes protas be mokėjimo – kūnas be drabužio, žmogus be veido; juk pasakyta: išsilavinimas – proto veidas. – „Kabuso knyga“.
 17. Venk nemokšos, laikančio save mokytoju. – „Kabuso knyga“.
 18. Visur ir visada elkis taip, kad nepraeitų nė valandos, per kurią neįgytum išminties; juk išminties verta mokytis ir iš nemokšų. – „Kabuso knyga“.
 19. Žinok, kad draugaudami žmonės visada esti laimingi. – „Kabuso knyga“.
 20. Žinok, kad kvailiams atsakyti dera tylėjimu. – „Kabuso knyga“.