Sentencijos keisti

  1. Dosnumas, ypač lydimas nuolankumo, visada užkariauja širdis. – J. V. Gėtė.
  2. Juk visų nemaloniausias yra tas, kuris po nuolankumu slepia savo puikybę. – Markas Aurelijus.
  3. Kas elgiasi nuolankiai, tas gauna nuolankumą. – Rumi.
  4. Mandagumas, apdairumas, nuolankumas stiprina ir draugų ir šeimos vienybę. – Volteras.
  5. Nuolankumas yra viena iš sunkiausiai pasiekiamų dorybių; niekas nemiršta taip sunkiai kaip noras gerai manyti apie save. – T. S. Eliotas.
  6. Pats svarbiausias moters bruožas – nuolankumas. – Ž. Ž. Ruso.