Sentencijos ir aforizmaiKeisti

 1. Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti. – A. Kamiu.
 2. Atsikratyk, brolau, draugo, kuris draugauja su tavo priešais. – U. al Maalis.
 3. Blogos knygos gali sugadinti taip pat, kaip ir blogi draugai. – H. Fildingas.
 4. Brangink savo draugą kaip savo idealo atspindį, kaip savęs papildymą. – R. V. Emersonas.
 5. Brolis gali nebūti draugu, o draugas visuomet brolis. – B. Franklinas.
 6. Būdami kartu vienas kitam daugiau duosime. – Seneka.
 7. Daug išmokau iš savo mokytojų, dar daugiau – iš draugų, daugių daugiausiai – savo mokinių. – Talmudas.
 8. Draugai – geriausias gyvenimo papuošalas. – Ciceronas.
 9. Draugas, įgijęs valdžią – prarastas draugas. – H. Adamsas.
 10. Draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki. – R. L. Stivensonas.
 11. Draugas yra toks asmuo, su kuriuo galiu būti nuoširdus. Jam esant galiu mąstyti balsu. – R. V. Emersonas.
 12. Draugas – tai tavo antrasis Aš. – Ciceronas.
 13. Draugas – tas, su kuriuo už jo pagalbą atsiskaityti nereikia. – J. Laucius.
 14. Draugas turi prisiimti dalį bičiulio sielvarto. – Erazmas Roterdamietis.
 15. Draugą aš labiausiai myliu už jo trūkumus, apie kuriuos galima pakalbėti. – V. Hazlitas.
 16. Draugystė ir neįkainojama, ir nuostabi: mes garbstome tą, kuris myli savo draugus, ir turėti daug draugų atrodo labai gražu, o kai kas net mano, kad būti geru žmogumi ir draugu – tolygu. – Aristotelis.
 17. Draugo ištikimybė reikalinga ir laimėje, o nelaimėje ji tiesiog būtina. – Seneka.
 18. Draugo negalima ieškoti ar pasirinkti. Draugais daromasi netyčia ir nepastebimai. Nieko nereikia reikalauti draugystės vardu. – V. Belinskis.
 19. Draugo neskubėk rinktis, dar mažiau skubėk jį keisti. – B. Franklinas.
 20. Draugų viskas turi būti bendra. – Euripidas.
 21. Geras draugas — didžiulis turtas. – U. al Maalis.
 22. Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. – V. Kudirka.
 23. Geriau žmogui neturėti brolio negu draugų. – U. al Maalis.
 24. Išmintingasis renkasi linksmą ir sukalbamą draugą. – Epikūras.
 25. Jei artimiausias draugas skriaudą padarytų,
  Tik išsiskirkit, ir nereikia keršto kito.
  Nereikia pykčių, barnių didelių,
  Ieškokit susitaikymo kelių. – N. A. Džamis.
 26. Jei nori turėti draugų, nebūk kerštingas. – U. al Maalis.
 27. Jeigu draugai jus apgaus, atsakykite abejingumu į jų draugiškumą, bet būkite jautrūs jų nelaimėms. – F. de Larošfuko.
 28. Jeigu draugas padarys tau priekaištą dėl kokio nors trūkumo, visuomet manyk, kad jis dar ne viską tau pasakė. – T. Fuleris.
 29. Jeigu neieškai draugo, esi pats sau priešas. – Š. Rustavelis.
 30. Jokios gyvenimo gėrybės nedžiugins, jeigu jomis naudosimės vieni, nesidalydami su draugais. – Erazmas Roterdamietis.
 31. Kad įgytume draugų ir bičiulių palankumą kasdieniniuose santykiuose su jais, reikia vertinti mums rodomas jų paslaugas labiau, negu tai daro jie patys; priešingai, mūsų paslaugas draugams reikia laikyti mažesnėmis, negu apie tai mano mūsų draugai ir bičiuliai. – Platonas.
 32. Kadangi mano draugas draugauja su mano priešu, man neverta bičiuliautis su draugu. – Avicena.
 33. Kai ką naudingiau turėti tarp priešų negu tarp draugų. – F. Dostojevskis.
 34. Kai randi naują draugą, neatsuk nugaros senajam. – U. al Maalis.
 35. Kam įgyju draugą? Kad turėčiau už ką numirti, kad turėčiau pas ką sekti į tremtį, kad galėčiau savo krūtine ginti jo gyvybę, paaukodamas savąją. – Seneka.
 36. Kas atrodo draugas, iš tikrųjų dažnai toks nėra, ir priešingai, kai kurie neatrodantieji draugai, iš tikrųjų yra draugai. – Demokritas.
 37. Kas gali būti panašesnio į kvailystę, kaip nuolaidžiauti savo draugų silpnybėms, nematyti jų trūkumų, žavėtis jų ydomis tarsi dorybėmis. – Erazmas Roterdamietis.
 38. Kas neturi nuoširdžių draugų, iš tiesų yra vienišas. – F. Bekonas.
 39. Kas nori turėti draugą be trūkumų, tas lieka be draugų. – Biantas.
 40. Kas toks kurčias, kad net nenori išklausyti draugo sakomos tiesos, tas beviltiškai žuvęs. – Ciceronas.
 41. Kiek daug žavesio prarastų laimė, jei niekas nesidžiaugtų ja kartu su mumis! Kaip sunku būtų pakelti nelaimes be draugo, jas išgyvenančio stipriau už mus! – Ciceronas.
 42. Kiek tai įmanoma, pasirinkime laisvus nuo geismų draugus. Mat ydos šliaužia ir peršoka į kiekvieną šalia esantį ir kenkia prisilietus. – Seneka.
 43. Klastingas draugas – visų pavojingiausias priešas. – H. Fildingas.
 44. Kokios saldžios kritinės pastabos, išgirstos iš draugo lūpų; jomis tiki, dėl jų būna liūdna, nes neabejoji jų teisingumu, bet jos neskaudina. – O. de Balzakas.
 45. Kvailas tas, kuris daro sau bloga, norėdamas padaryti gerą savo draugui. – Hipokratas.
 46. Laimėje lengva rasti draugą, o nelaimėje – nepaprastai sunku. – Demokritas.
 47. Mano draugystė bus pernelyg apdairi, jeigu draugui gresiantis pavojus peprivers manęs pamiršti pavojaus, gresiančio man pačiam. – D. Didro.
 48. Mes iš tiesų nugalime savo priešus tada, kai paverčiame juos draugais. – Dalai Lama XIV.
 49. Mes laikome bailiu tą, kuris leido savo akivaizdoje įžeidinėti draugą. – D. Didro.
 50. Mums ne tiek reikia draugų pagalbos, kiek įsitikinimo, kad jos sulauksime. – Demokritas.
 51. Namų puošmena – juos lankantys draugai. – R. V. Emersonas.
 52. Ne giminystės ryšiai išugdo draugus, o interesų bendrumas. – Demokritas.
 53. Nebendrauk su tais, kurie naujus draugus vertina labiau už senus. Žinok: atsižadėjusis ištikimų draugų atsižadės ir naujų. – Ezopas.
 54. Nebijok priešų – blogiausiu atveju jie gali tave užmušti, nebijok draugų – blogiausiu atveju jie gali tave išduoti. Bijok abejingųjų. Nors šie neužmuša ir neišduoda, bet, jiems tyliai pritariant, žemėje vyksta išdavystės ir žmogžudystės. – B. Jasenskis.
 55. Nekuklus žmogus dažnai pavojingesnis už piktą, nes šis puola tik savo priešus, o pirmasis kenkia ir priešams, ir draugams. – Dž. Adisonas.
 56. Nelaimė parodo ir draugą, ir priešą. – Epiktetas.
 57. Nelinkėkite savo draugams pernelyg didelės sėkmės, jeigu nenori jų prarasti. – B. Grasjanas.
 58. Nepasikliauk karštuoliu draugu, net iš prigimties ir geru žmogumi. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 59. Neverta gyventi tam, kuris neturi nė vieno tikro draugo. – Demokritas.
 60. Niekas netampa moters draugu, jeigu gali būti jos meilužiu. – O. de Balzakas.
 61. Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo. – Seneka.
 62. Nors yra tokių dalykų, kuriuos paprastai slepiame, draugui patikėk visus rūpesčius, visas mintis. – Seneka.
 63. Pasirinkti draugus mažiausiai susitepusius. – Seneka.
 64. Pataikauti savo bičiulių silpnybėms, nematyti jų ydų, net žavėtis jų trūkumais, tartum dorybėmis – argi tai nėra gimininga kvailybei? – E. Roterdamietis.
 65. Pažinti meilikaujantį draugą nė kiek ne sunkiau, nei paspalvintus ir dirbtinius dalykus atskirti nuo to, kas tikra ir gryna. – Ciceronas.
 66. Per skurdą sužinosi tai, ko pats negaliu žinoti: skurdas paliks tik tikrus ir patikimus draugus; nueis šalin kiekvienas, kuriam reikėjo ne tavęs, bet ko nors kito. Argi neverta mylėti skurdo vien todėl, kad jis parodo, kas tave iš tikrųjų myli?! – Seneka.
 67. Platonas yra mano draugas, Aristotelis yra mano draugas, bet geriausias mano draugas yra tiesa. – I. Niutonas.
 68. Priešininkas, ieškantis jūsų klaidų, naudingesnis nei draugas, norintis jas nuslėpti. – L. da Vinčis.
 69. Susiradęs naujų draugų, nepamiršk senųjų. – Erazmas Roterdamietis.
 70. Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo. – J. V. Gėtė.
 71. Tai, ką slepi nuo priešo, nepasakyk ir draugui, nes nėra garantijos, kad draugystė truks amžinai. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 72. Tam, kad susirastum draugą, reikia užmerkti vieną akį, o kad jį išsaugotum – abi. – N. Duglas.
 73. Tas, kuris toks kurčias, kad net iš draugo nenori išgirsti tiesos, yra beviltiškas. – Ciceronas.
 74. Tas žmogus, su kuriuo ištikimi draugai ilgai neužsibūna, yra sunkaus charakterio. – Demokritas.
 75. Tau nedera pykti ant draugo, kuris norėdamas gero pažadina tave iš saldžių svajonių, net jeigu jis tai padarys šiurkščiai ar griežtai. – V. Skotas.
 76. Tik draugo ranka gali išrauti iš širdies dyglius. – Helvecijus.
 77. Tik vienu atveju mums nėra ko bijoti įžeisti draugą – kai reikia jam pasakyti tiesą ir taip įrodyti savo ištikimybę. – Ciceronas.
 78. Tikra aktyvi draugystė – tai savitarpio parama. Mano draugas pritaria mano sumanymams, o aš pritariu jo, mes kartu einame į priekį, nors mūsų mintys ir būtų skirtingos. – J. V. Gėtė.
 79. Tikras draugas yra tas, kuris laikys tave už rankos ir jaus tavo širdį. – G. G. Markesas.
 80. Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. – Ciceronas.
 81. Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. – Ciceronas.
 82. Tyli kukli draugystė dažnai esti naudingiausia. Todėl aš visuomet rinkčiausi santūrų draugą, o ne pernelyg uolų. – Dž. Adisonas.
 83. Veidmainis draugas daug blogesnis už pikčiausią priešą. – Publijus Siras.
 84. Visų draugas – niekieno draugas. – Aristotelis.
 85. Vienatvė geriau negu blogas draugas. – U. al Maalis.
 86. Žmogus, kurį tikri draugai greitai apleidžia, yra sunkaus būdo. – Demokritas.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Blogi draugai trukdys tau turėti gerus draugus.
 2. Būnant geru skorpiono draugu, dar nereiškia, kad tu negali būti įgeltas bitės.
 3. Draugas visiems – nėra draugas niekam.
 4. Draugas visiems – yra draugas niekam.
 5. Draugas yra tas, kuris žino apie tave viską, ir vis dar nori būti tavo draugu.
 6. Geru metu draugai pažins tave; blogu metu – tu pažinsi draugus.
 7. Ieškok draugo be kaltės ir tu paliksi be draugų.
 8. Kai tarakonas nusprendžia tapti gaidžio draugu, jis turi būti pasiruošęs, kad visa tai jam gali baigtis gaidžio skrandyje.
 9. Kai tavo draugas dovanoja tavo žmonai brangią dovaną, laikas tapti įtariam.
 10. Kai tu persekioji savo bičiulį, pasilaikyk stiprybės atsitraukti, kai jis atsigaus, ir duos tau grąžos atgal.
 11. Kai tu žinai kas yra jo draugas, tu žinai kas yra jis.
 12. Savo tikrą draugą laikyk abiem rankomis.
 13. Musės nubaidymui nuo draugo kaktos, niekada nenaudok kirvio.
 14. Mūsų draugų draugai yra mūsų draugai.
 15. Nelaistyk savo draugo sodo, kai tavasis pilnas piktžolių.
 16. Nėra geresnio veidrodžio negu geriausias draugas.
 17. Nesakyk savo svarbios paslapties draugui, nes tavo draugas turi kitų draugų.
 18. Netapk ožio draugu, jeigu tavo suknelė yra padaryta iš sodinuko lapų, nes, priešingu atveju, jis tave nuplėšys nuogai.
 19. Netikras draugas yra kaip šešėlis – jis yra su tavimi tik tada, kai šviečia saulė.
 20. Pasakyk savo draugui melą, jeigu jis išlaiko tai paslaptyje, tada pasakyk jam teisybę.
 21. Protingas priešas yra geriau negu kvailas draugas.
 22. Savo tikrą draugą laikyk abiem rankomis.
 23. Tas, kuris teisia kitus ir niekada nesileidžia būti teisiamas, praranda draugus.

AmerikiečiųKeisti

 1. Prieš skolindamiesi pinigųdraugo, nuspręskite, ko jums labiau reikia.
 2. Tikrą draugą laikyk abiem rankom.

AnglųKeisti

 1. Draugai yra kaip smuiko stygos – jų negalima per daug stipriai suveržti.
 2. Draugas bėdoje yra draugas, kuris imasi veiksmo.
 3. Draugas visiems yra draugas niekam.
 4. Draugus laikyk arti, o priešus dar arčiau.
 5. Geriau atviras priešininkas, negu melagingas draugas.
 6. Gyvenk su savo draugu, lyg jis galėtų tapti tavo priešu.
 7. Kai draugai nusigręžia – pasirodo teisybė.
 8. Nepasitikėk nauju draugu arba senu priešu.
 9. Nėra blogesnio maro, negu artimas draugas tapęs priešu.
 10. Paskolink savo pinigų ir prarask draugą.

ArabųKeisti

 1. Grįždamas iš kelionės bičiuliui parvežk nors akmens.
 2. Ko neturi žinoti tavo priešas, nesakyk ir draugui.

BulgarųKeisti

 1. Graži žmona, senas vynas – gausybė draugų.

ČekųKeisti

 1. Geras draugas brangesnis už auksą.
 2. Verčiau apsupk save draugais nei tvora.

GruzinųKeisti

 1. Draugą kritikuok jo akivaizdoje, priešą – už nugaros.

IndėnųKeisti

 1. Ir vieno priešo per daug ir šimto draugų per mažai.
 2. Mes esame draugai; mes turime padėti vienam kitam, nešti vienas kito sunkumus.
 3. Ne visada priešas yra priešas, o draugas – draugas.

IndųKeisti

 1. Draugą ir giminę pažinsi nelaimėje, didvyrį – mūšyje, žmoną neturte, garbingą – iš skolos mokėjimo.

KinųKeisti

 1. Be ištikimo draugo nesužinosi, kokias klaidas tu darai.
 2. Draugo ir per metus nesurasi, o prarasti gali per valandą.
 3. Geriausi drabužiai – nauji, geriausi draugai – seni.
 4. Kai yra vyno ir arbatos, bus ir draugų.
 5. Kas man pasako mano klaidas, tas yra mano draugas, kas man giria mano dorybes, tas yra mano priešas.
 6. Lengviau draugus aplankyti, nei su jais gyventi.
 7. Nebaidyk musės nuo draugo kaktos kirviu.
 8. Norėdamas pritraukti sėkmę, išleisk naują monetą senam draugui, seną malonumą pasidalink su nauju draugu ir pradžiugink tikro draugo širdį užrašydamas jo vardą ant drakono sparnų.
 9. Pažįstamų daug, o draugų mažai.
 10. Tarp draugų ir vanduo – medus.

LietuviųKeisti

 1. Arklį pažinsi kelionėj, o draugą – bėdoj.
 2. Artimas draugas už tolimą giminę geresnis.
 3. Be prietelių[1] negyvenk, bet tų nedaug turėk.
 4. Brolių meilė yra sidabras, o draugų – auksas.
 5. Bičiulį nelaimėje pažinsi.
 6. Blogi draugai ir gerą išveda iš kelio.
 7. Didžiausiu išdaviku gali būti tik artimiausias draugas.
 8. Draugai, kol atskirai pinigai.
 9. Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi.
 10. Draugą nelaimėje pažinsi.
 11. Draugų prie stikliuko netrūksta, o kai bėda – visi nurūksta.
 12. Geriausi rūbai nauji, geriausi draugai – seni.
 13. Kur pinigai, ten ir draugai.
 14. Litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas.
 15. Pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu esi.
 16. Prie alaus netrūks draugų.
 17. Tik nelaimėje pažinsi draugą.
 18. Tol draugai, kol atskirai pinigai.

LotynųKeisti

 1. Draugas – didžiausias turtas gyvenime.
 2. Draugui rodyk širdį, priešui kaktą.
 3. Kur turtas, ten ir draugų perteklius.
 4. Mums nereikia draugų, kai Dievo globa šypsosi mums.
 5. Nekonkuruok su draugu.
 6. Nelaimės sukuria draugų.
 7. Niekada nesitikėk, kad tavo draugai padarytų tai, ką tu pats gali pasiekti.
 8. Tikras draugas – visada draugas.
 9. Žmogus yra vertinamas pagal jo draugus.

MongolųKeisti

 1. Žmogus, turintis daug draugų, platus kaip stepė.

OlandųKeisti

 1. Kai vienas draugas prausia kitą, abu tampa švarūs.

PersųKeisti

 1. Draugas – tai poema.

RomėnųKeisti

 1. Draugas – didžiausias turtas gyvenime.
 2. Draugui rodyk širdį, priešui kaktą.
 3. Tikras draugas – visada draugas.

RusųKeisti

 1. Neturėk 100 rublių, bet turėk 100 draugų!
 2. Pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu esi.

ŠkotųKeisti

 1. Draugų nustojame per dažnai arba per retai juos lankydami.

TurkųKeisti

 1. Nė vienas nėra toks turtingas, kad galėtų švaistyti draugus.

UzbekųKeisti

 1. Gražūs rūbai puošia kūną, geri draugai džiugina sielą.

ŽydųKeisti

 1. Draugas yra tas, kuris myli jus, nežiūrint jūsų dorybių.
 2. Parkristi tu gali pats, bet kad atsikeltum, tau prireiks draugo rankos.
 3. Žmogus, kuris norėtų turėti draugų, turi ir pats būti draugiškas.

Merfio dėsniaiKeisti

 1. Kai padėsi draugui bėdoje, jis, žinoma, prisimins tave, kai vėl paklius į bėdą. – Cheito skundas.

PriešingaKeisti

Priešas

NuorodosKeisti

Laisvajame žodyne yra terminas draugas

Žodžių paaiškinimaiKeisti

 1. Bičiulių, draugų.