Sentencijos

keisti
  1. Baudžiančiam jokiu būdu netinka pykti, nes bausmė padeda pataisyti nusikaltėlį, jei paskiriama apsvarsčius. – Seneka.
  2. Bausti nesugebantis teisėjas galų gale tampa nusikaltėlio bendrininku. – J. V. Gėtė.
  3. Daugybė žmonių piktinasi ne nuodėmėmis, o nusidėjėliais. – Seneka.
  4. Gailintis nusikaltėlių kenkiama doriems žmonėms. – Seneka.
  5. Mes nesutinkame su anglų snobais, kurie laiko beraščius pavojingais piktadariais. Mes prisimename romėnų imperatorius. Mes prisimename Atgimimo didikus. Pavojingas išsilavinęs nusikaltėlis, visų pavojingiausias įstatymų nepripažįstantis šiuolaikinis filosofas. Šalia jo daugpatys ir plėšikas visai padorūs, aš juos užjaučiu. Jie pripažįsta normalų žmogišką idealą, tik ieško jo ne ten, kur reikia. Vagis gerbia nuosavybę. Jis tiesiog nori ją pasisavinti, kad galėtų dar labiau gerbti. Filosofas ją neigia, jis nori sunaikinti pačią privačios nuosavybės idėją. Daugpatys gerbia santuoką, kitaip jis nevargintų savęs nuobodžiu, netgi sekinančiu vedybų ritualu. Filosofas santuoką niekina. Žmogžudys vertina žmogaus gyvybę, jis tiesiog nori gyventi pilniau kitų gyvenimų, kurie jam atrodo mažiau vertingi, sąskaita. Filosofas nekenčia savo gyvenimo ne mažiau, nei svetimo. – G. K. Čestertonas.
  6. Nubaustas nusikaltėlis – pavyzdys visiems piktadariams; nekaltai nuteistasis – bylojimas į visų dorų žmonių sąžinę. – Ž. de la Briujeras.
  7. Nusikaltėlis kartais gali išvengti bausmės, bet ne jos baimės. – Seneka.
  8. Pasmerktas nusikaltėlis kybo ant vieno kryžiaus, o tie, kurie savanoriškai prisikala, – ant tiek kryžių, kiek turi aistrų. – Seneka.
  9. Saulė ir nusikaltėliams šviečia, o jūros atviros ir piratams. – Seneka.