Nuodėmė

Nuodėmė – peržengimas religinių, dorovinių taisyklių, nusidėjimas, smerktinas elgesys, prasikaltimas.

BiblijaKeisti

 1. Atpildas už nuodėmęmirtis, o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. – Rom. 6, 23
 2. Ir jeigu tavo dešinioji ranka skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. – Mt 5, 30.
 3. Teisumas saugo nekaltojo kelią, o nuodėmė pražudo nedorėlį. – Pat 13, 6.

Sentencijos ir aforizmaiKeisti

 1. Daugybė žmonių piktinasi ne nuodėmėmis, o nusidėjėliais. – Seneka.
 2. Didžiausia nuodėmė mūsų artimųjų atžvilgiu yra ne neapykanta, o abejingumas jiems. – Dž. B. Šo.
 3. Yra dvi svarbiausios nuodėmės, po kurių seka kitos – nekantrumas ir tinginystė. – F. Kafka.
 4. Kai moteris atleidžia vyrui, neturėtų pusryčiams šildyti jo nuodėmių. – M. Dytrich.
 5. Mes lengvai pasiduodame nedorybei, nes netrūksta nei vadų, nei palydovų, ir viskas eina kaip iš pypkės, netgi be vadų ir palydovų – ne aplinkiniais keliais, o stačiai. Visos kitos nuodėmės lemia kaltininkui gėdą ir kenkia klystančiam, o gyvenimo nuodėmės yra malonios. – Seneka.
 6. Moteris kartais gali prisipažinti turinti nuodėmių, bet aš nepažinojau nė vienos, kuri prisipažintų turinti silpnybių. – H. V. Šo.
 7. Motinystė galų gale išperka visas moteries nuodėmes. – V. Mykolaitis-Putinas.
 8. Nėra jokios kitos nuodėmės, kurią taip lengva širdim ir dažnai darytų šiaip jau dori žmonės, kaip savo valdžios apgaudinėjimas. – B. Franklinas.
 9. Nėra pragaištingesnio dalyko vakarykščiam tamsiam pagoniui už Romos katalikų tikėjimą, mat šiame niūriame krašte tebegyvas kažkoks pirmykštis bukas ir užsispyręs blogis, kažkoks tamsos gaivalas, kuris visur įsismelkęs giliai giliai ir įžindomas kartu su motinos pienu, ir tik stiprios dvasios žmonės prieš jį atsilaiko, bet tas gaivalas užplūsta žmonių sielas ir netikėtai ir jie pradeda daryti blogį, ir kai jį padarę nueina pas kunigą išpažinties ir kaipmat gauna išrišimą už savo padarytas nuodėmes, jie ir kitą rytą atsibudę daro pikta, kaip niekur nieko, be jokio sąžinės graužimo, nes žino, kad gerasis Dievulis jiems vis vien atleis, ką jie bepadarytų, o jei nenorės atleisti – jo stabas bus nuplaktas botagu. Ir kunigaikštis Jonušas Radvila, didaus įžvalgumo vyras, tada Norvaišai pasakęs, kad žemaičiams galįs padėti tik Kalvino tikėjimas, kuris teigiąs, kad visi nusidėjėliai ydingi ir pasmerkti vos gimę, ir tik visagalio Viešpaties malonė galinti juos išganyti, ir kad jokios atgailos ir išpažintys gyvenimo pabaigoje nepadėsiančios, o gerus darbus daryti ir Dievo bijoti reikia kiekvieną mielą dieną. – K. Sabaliauskaitė.
 10. Patyrimas toks pat neveiksmingas kaip ir sąžinė. Jis tik įrodo, kad mūsų ateitis bus tokia pat kaip praeitis ir kad nuodėmę, kurią sykį padarėme bjaurėdamiesi, pakartosime daug kartų ir su džiaugsmu. – O. Vaildas.
 11. Socialistai mano, kad gauti pelnąnuodėmė. Aš manau, kad nuodėmė gauti nuostolius. – V. Čerčilis.
 12. Tai, ką daro kiti, mes vadiname nuodėme, o ką patys darome – laikome eksperimentu. – R. V. Emersonas.
 13. Tikros atgailos ženklas yra noras savo nuodėmes matyti taip, kaip Dievas jas mato. – Š. Simeonas.
 14. Užmiršti savo nuodėmes begėdiška. – Demokritas.
 15. Visas žmogaus nuodėmes atperka jo žmogiškumas. – J. V. Gėtė.

Patarlės ir priežodžiaiKeisti

AfrikiečiųKeisti

 1. Nuodėmė įeina kaip adata, o išsiplėtoja kaip ąžuolo medis.

AnglųKeisti

 1. Neversk manęs pabučiuoti ir tu neversi manęs nusidėti.
 2. Prisipažinta nuodėmė būna pusiau atleista.
 3. Senos nuodėmės turi ilgus šešėlius.

LietuviųKeisti

 1. Be grieko[1] nebus nieko.
 2. Jaunystės griekai[2]senatvės vargai.
 3. Merga grieko[3] verta.
 4. Senam – nuodėmės, jaunam – niekai.

LotynųKeisti

 1. Blogiau yra mylėti nuodėmę, negu ją padaryti.
 2. Įprotis daryti nuodėmes pašalina kaltės jausmą.
 3. Kiekvieno žmogaus nuodėmė krenta ant jo pačio galvos.
 4. Nieko neveikdamas žmogus išmoksta daryti nuodėmę.
 5. Nuodėmės pažinimas yra išsigelbėjimo pradžia.
 6. Tas, kuris daro nuodėmę būdamas girtas, tas turės ją išpirkti būdamas blaivus.

ŽydųKeisti

 1. Dievas neturtingus apsaugo bent jau nuo brangiai kainuojančių nuodėmių.
 2. Dievą mes piktiname savo nuodėmėm. Žmones – savo privalumais.
 3. Jeigu ne baimė, tai nuodėmė būtų saldi.

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Žodžių paaiškinimaiKeisti

 1. Nuodėmės.
 2. Nuodėmės.
 3. Nuodėmės.