Sentencijos

keisti
 1. Heroizmas pagal komandą, bejausmis smurtas ir visas pasibjaurėtinas absurdas, kuris eina po patriotizmo vardu – kaip aistringai aš jo nekenčiu! – A. Einšteinas.
 2. Man atrodo bjaurus pažeminimas turėti sielą, kontroliuojamą geografijos. – Dž. Santajana.
 3. Pasipūtimas, arogancija ir egoizmas yra būtini patriotizmui. [...] Patriotizmas teigia, kad pasaulis yra padalintas į mažas dėmes, kurias supa geležiniai vartai. Tie, kuriems pasisekė gimti kažkurioje atskiroje dėmėje laiko save geresniais, kilnesniais, didesniais, protingesniais nei kitų dėmių gyventojai. Taigi, ta yra kiekvieno tos pasirinktos dėmės gyventojo pareiga kovoti, žudyti ir mirti bandant primesti savo galybę kitiems. – E. Goldman.
 4. Patriotizmas yra savo Tėvynės palaikymas visą laiką, ir vyriausybės, kai ji to nusipelno. – M. Tvenas.
 5. Patriotizmas – ne išpūstos kalbos ir nuvalkioti posakiai, bet karšta tėvynės meilė, kuri atsiskleidžia be šūksmų ir reiškiasi ne vien džiaugiantis dėl to, kas gera, bet ir skausmingai priešinantis blogiui, kuris neišvengiamas visose šalyse, vadinasi, kiekvienoje tėvynėje. – V. Belinskis.
 6. Patriotizmas – pagiežingųjų vertybė. – O. Vaildas.
 7. Patriotizmas – paskutinė niekšo prieglauda. – S. Džonsonas.
 8. Patriotizmas tai įsitikinimas, kad ši šalis geresnė už kitas tuo, kad tu joje gimei. – Dž. B. Šo.
 9. Patriotizmas tai pasiryžimas žudyti ir mirti už nereikšmingus dalykus. – B. Raselas.
 10. Patriotizmas tai vergija. – L. Tolstojus.
 11. Žmonės yra stumiami būti patriotiškais... paaukojant jų pačių vaikus. Patriotizmas reikalauja ištikimybės vėliavai, tai reiškia klusnumo ir pasiruošimo nužudyti tėvą, motiną, brolį, seserį. – E. Goldman.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –