Markas Tvenas (angl.Mark Twain; (tikr. Samjuelis Lenghornas Klemensas, 1835–1910) – amerikiečių rašytojas, žurnalistas ir humoristas.

Markas Tvenas (1907)

Sentencijos ir aforizmai

keisti

Apie drąsą

keisti
 1. Būti drąsiam – tai nereiškia nejausti baimės, o mokėti jai pasipriešinti ir ją valdyti.
 2. Drąsa yra baimės priešpieša. Ji gali valdyti baimę, bet nepajėgia jos visiškai sunaikinti.
 3. Geriausias būdas padrąsinti save – tai padrąsinti ką nors kitą.

Apie gyvenimą

keisti
 1. Badaujantis šuo, jeigu jam suteiksite gerą gyvenimą, jums nekąs. Tai esminis skirtumas tarp šuns ir žmogaus.
 2. Gyvenime nėra teorijos, yra tik kitų bloga patirtis.
 3. Gyvenime patyriau daug baisių dalykų, kai kurie iš jų iš tiesų atsitiko.
 4. Yra dvi svarbiausios dienos žmogaus gyvenime. Diena, kada gimei, ir diena, kada supratai kodėl.
 5. Mirties baimė ateina iš gyvenimo baimės. Žmogus, gyvenantis visavertį gyvenimą, yra pasirengęs mirti bet kurią akimirką.
 6. Žmogaus gyvenime yra du atvejai, kai jis negali spekuliuoti: kai negali sau leisti ir kai gali.

Apie tiesą

keisti
 1. Jei abejojate, sakykite tiesą.
 2. Jei sakote tik tiesą, jums nereikia nieko atsiminti.
 3. Tiesa – brangiausias turtas. Elkimės su juo rūpestingai.

Apie žmones

keisti
 1. Gyvūnai viską supranta, bet negali kalbėti. Kai kurie žmonės, deja, atvirkščiai.
 2. Jei tu priglausi alkaną šunį ir pamaitinsi, jis tau neįkąs. Tai yra pagrindinis skirtumas tarp šuns ir žmogaus.
 3. Jei žmogus galėtų būti sukryžmintas su kate, žmogus pasidarytų tobulesnis, bet katė suprastėtų.
 4. Kartą gyvenime fortūna beldžiasi į kiekvieno žmogaus duris, bet žmogus dažniausiai tuo metu sėdi kaimyninėje smuklėje ir negirdi jos beldimo.
 5. Kiekvienas žmogus, panašiai kaip mėnulis – turi neapšviestą pusę, kurios niekam nerodo.
 6. Laikykis atokiau nuo žmonių, kurie siekia sumenkinti tavo tikslus, svajones. Menkaverčiai žmonės taip elgiasi, o didieji – padeda tau patikėti, kad tu irgi gali būti sėkmingas.
 7. Venk žmonių, kurie stengiasi sumenkinti tavo siekius. Menki žmonės taip nuolat daro, o tikrai didieji įkvepia žmogų galėti tapti didžiu.
 8. Venkite tų, kurie stengiasi pakirsti jūsų tikėjimą savimi. Šis bruožas būdingas menkiems žmonėms. Didis žmogus, priešingai, stengiasi įteigti, kad irgi galite tapti didžiu.
 9. Visada elkitės teisingai. Tai patiks kai kuriems žmonėms ir priblokš likusius.
 10. Visi kūriniai žudo – čia nėra jokios išimties, bet žmogus yra vienintelis, žudantis dėl smagumo, vienintelis, žudantis iš pagiežos, vienintelis, žudantis dėl keršto.
 11. Žmogus, kuris neskaito gerų knygų, nėra pranašesnis už žmogų, kuris nemoka skaityti.
 12. Žmogus negali jaustis gerai, jei pats sau nepritaria.
 13. Žmogus – vienintelis iš visų gyvūnų, sugebantis raudonuoti. Beje, tik jam tai ir tenka.
 14. Yra dvi svarbiausios dienos žmogaus gyvenime. Diena, kada gimei, ir diena, kada supratai kodėl.
 1. Aš buvau autorius 20 metų ir asilas – 55 metus.
 2. Aš esu prieš milijonierius, bet būtų pavojinga pasiūlyti man vietą tarp jų.
 3. Aš niekada neleidau, kad mokyklos lankymas trukdytų mano išsilavinimui.
 4. Aš suvokiau, kad nėra tikresnio kelio įsitikinti, ar tu mėgsti ar nekenti žmonių, kaip keliauti su jais.
 5. Atleidimas – tai žibuoklių skleidžiamas kvapas iš po jas sutrypusios kojos.
 6. Atmintina, kad iš prigimties turime pasimokyti tik joje slypinčios išminties, daugiau nieko.
 7. Auklėjimas – tai viskas. Persikas kadaise buvo kartus migdolas, o žiedinis kopūstas – tai paprastasis, įsigijęs aukštąjį išsimokslinimą.
 8. Bankininkas – tai žmogus, kuris tau paskolina savo lietsargį, kai šviečia saulė, bet nori jį atgauti, vos tik pradėjus lyti.
 9. Bet iš tiesų, kai biblioteka išmeta mano knygą, tačiau palieka neišbrauktą bibliją laisvai gulėti, kur ją gali pasiekti neapsaugoti vaikai, manęs tai visai nepiktina, o giliai pradžiugina šios situacijos ironiškumas.
 10. Būtų negerai, jei visi galvotume vienodai. Būtent dėl skirtingų nuomonių vyksta žirgų lenktynės.
 11. Dialogų nėra, yra tik pertraukiami monologai.
 12. Galiu du mėnesius gyventi vienu geru komplimentu.
 13. Gandai apie mano mirtį buvo gerokai perdėti.
 14. Geras išsiauklėjimas yra tai, kad mes daug galvojame apie save ir mažai apie kitus žmones.
 15. Geriau būti mažu šuniuku, negu sena rojaus paukšte.
 16. Geriau užsitarnauti pagarbą ir nejausti jos, negu jausti neužsitarnautą pagarbą.
 17. Išsilavinimą sudaro daugiausia tai, ko mes neišmokome.
 18. Įprotis yra įprotis, pro langą jo neišmesi; įprotį reikia žingsnis po žingsnio išvilioti iš namų.
 19. Įsivaizduokite, tarsi jūs būtumėte idiotas. Ir įsivaizduokite, tarsi jūs – kongreso narys. Oi, aš kartojuosi...
 20. Įvardink didžiausią išradėją. Atsitiktinumas.
 21. Yra trys melo rūšys: melas, bjaurus melas ir statistika.
 22. Jei jums nepatinka oras, palaukite truputį.
 23. Jei tu pasirūpinsi badaujančiu šunimi ir jį prižiūrėsi, jis tau atsilygins tuo pačiu ir bus tau ištikimas; tai yra esminis skirtumas tarp šuns ir žmogaus.
 24. Kai lyderis nežino kur veda, vieną dieną jis pastebi, kad atėjo ne ten, kur nori.
 25. Kai tik atsiduriate tarp daugumos, metas stabtelėti ir pamąstyti.
 26. Katė, kartą atsitūpusi ant karštos krosnies, daugiau nebetūps ant jos, taip pat ir ant šaltos.
 27. Kelionės yra priešnuodžiai prietarams, aklam prisirišimui ir siauram mąstymui.
 28. Klasikine vadinama knyga, kurią visi giria ir niekas neskaito.
 29. Kuo daugiau žmogus turi problemų, tuo mažiau jam trūksta iki laimės.
 30. Liaudis – vienintelė kritikė, kurios nuomonė vertinga.
 31. Linksmiausi dalykai yra uždrausti dalykai.
 32. Lova – labai pavojingas dalykas. Pagal statistiką 99% žmonių miršta būtent lovose.
 33. Man buvo suteikta malonė atsakyti iškart. Aš atsakiau: „Nežinau“.
 34. Manęs nejaudina tos biblijos vietos, kurių nesuprantu. Mane neramina tos, kurias suprantu.
 35. Mano knygos tarsi vanduo. Didžių genijų knygos tarsi vynas. Vandenį geria visi.
 36. Maža tėra dalykų, kuriuos būtų sunkiau ištverti už įkyrias nuorodas į gerus pavyzdžius.
 37. Mes visą laiką trokštame būti pasižymėję talentu, kurio neturime, nei būti giriami dėl tų penkiolikos, kuriuos turime.
 38. Mesti rūkyti – lengviausias dalykas; kaip aš galiu to nežinoti – juk mečiau jau tūkstantį kartų.
 39. Nenoriu rinktis tarp rojaus ir pragaro – turiu draugų ir vienoje, ir kitoje vietoje.
 40. Nėra didesnio vulgarumo už pernelyg didelį rafinuotumą.
 41. Niekada neatidėk rytojui to, ką gali padaryt poryt.
 42. Pačiam mokytis – garbingas užsiėmimas, tačiau mokyti kitus – dar garbingiau.
 43. Patriotizmas yra savo Tėvynės palaikymas visą laiką, ir vyriausybės, kai ji to nusipelno.
 44. Po dvidešimties metų tu būsi labiau nusivylęs dėl to, ko nepadarei, nei dėl to ką padarei. Taigi atsikratyk pančių. Palik saugų uostą. Pagauk palankų vėją. Tyrinėk. Svajok. Atrask.
 45. Raukšlės teturi žymėti vietas, kur anksčiau būta šypsenų.
 46. Skirtumas tarp teisingo žodžio ir beveik teisingo žodžio yra toks pats kaip tarp žaibo ir jonvabalio.
 47. Svarbiausia turėti faktų. O paskui juos galite iškraipyti, kaip norite.
 48. Šiokiadieniais mes nelabai vykusiai naudojame dorovę. Sekmadieniais jai visada reikia remonto.
 49. Šūkavimas nieko neįrodo. Višta, padėjusi kiaušinį, dažnai taip kudakuoja, tarsi būtų padėjusi nedidelę planetą.
 50. Tai, ką rašo pusgalviai, tegu pusgalviai ir skaito.
 51. Tai nusikaltimas prieš anglų kalbą. – Apie Džeimso Fenimoro Kuperio kūrybą.
 52. Teisinga aforizmų proporcija: minimumas žodžių, maksimumas prasmės.
 53. Tikslus žodis nuo apytikslio skiriasi tiek, kiek žaibas nuo jonvabalio.
 54. Tris dalykus moteris gali sukurti iš nieko: salotas, skrybėlaitę ir barnį šeimoje.
 55. Triukšmingumas nieko neįrodo. Gana dažnai višta, sudėjusi viso labo tik kiaušinį, kudakuoja tarsi pagimdžiusi asteroidą.
 56. Žemėje nėra nė vienos lygiagretės, kuri nebūtų įsitikinusi tikrai galinti tapti pusiauju, kad tik gautų teisę.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –