Albertas Einšteinas

Vokiečių fizikas, reliatyvumo teorijos kūrėjas, Nobelio premijos laureatas (1921).

Albertas Einšteinas (vok. Albert Einstein, (1879-1955) – vokiečių fizikas, reliatyvumo teorijos kūrėjas, Nobelio premijos laureatas (1921).

Albertas Einšteinas

Turinys

Sentencijos ir aforizmaiKeisti

Apie gyvenimąKeisti

 1. Gyvenimą gali nugyventi dvejopai: taip, tarsi nieko nėra stebuklingo, arba taip, tarsi viskas yra stebuklinga.
 2. Gyvenimas, nukreiptas į asmenišką troškimų tenkinimą, anksčiau ar vėliau atves prie kartaus nusivylimo.
 3. Idealai, kurie apšvietė mano kelią ir laikas nuo laiko man suteikė drąsos, kad sutikčiau gyvenimą linksmai, buvo Geranoriškumas, Grožis ir Tiesa. Be giminystės jausmo su žmogiškomis būtybėmis, be užimtumo objektyviu pasauliu, be amžinos nepasiekiamybės mokslo ir meno srityse, gyvenimas man būtų atrodęs tuščias. Nuvalkioti žmonių dėmesio objektai – turtai, išorinė sėkmė, prabanga, – man visuomet atrodė niekingi.
 4. Yra tik du būdai, kaip gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas.
 5. Jei nori gyventi laimingą gyvenimą – susiek jį su tikslu, o ne su kitais žmonėmis ar daiktais.
 6. Kažko vertas tik toks gyvenimas, kuris nugyventas dėl kitų.
 7. Kiek daug žmonių gyvena kasdienių įpročių spąstuose – pusiau sustingę, pusiau išsigandę, pusiau abejingi. Jei norime vertingesnio gyvenimo, privalome nuolat rinktis, kaip gyventi.
 8. Šimtus kartų per dieną aš vis primenu sau, kad mano vidinis ir išorinis gyvenimas yra paremtas kitų žmonių sunkiu darbu, gyvenimu ir mirtimi, ir kad aš privalau dėti pastangas žmonių labui norint bent iš dalies atsilyginti.
 9. Tik gyvenimas, gyvenamas dėl kitų, yra vertas gyventi.
 10. Žmogus, kuris savo paties ir kitų gyvenimą laiko beprasmišku, yra ne tik nelaimingas, bet ir apskritai tarsi negyvena.

Apie karąKeisti

 1. Kur yra Žmogus, ten bus karas.
 2. Nežinau, kuo bus kariaujama trečiame pasauliniame kare, tačiau ketvirtajame bus naudojami pagaliai ir akmenys.
 3. Tiems, kurie mano, kad 3-iasis pasaulinis karas išsiplės iki branduolinių sunaikinimų, galiu pasakyti, tik tiek, kad 4-ajame pasauliniame kare bus kariaujama lankais ir strėlėmis.

Apie mąstymąKeisti

 1. Aš labai retai mąstau žodžiais. Pirmiau šauna mintis, o tik po to aš stengiuosi išreikšti ją žodžiais.
 2. Aš vis mąstau ir mąstau, mąstau mėnesius, metus. 99 kartus iš šimto aš klystu, tačiau vieną kartą esu teisus.
 3. Mąstymas, kuris jus atvedė čia, kur dabar esate, nenuves ten, kur svajojate būti.
 4. Moksliniame mąstyme visuomet esama poezijos elemento. Tikras mokslas ir tikra muzika reikalauja vienatipio mąstymo.
 5. Neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuo jas sukūrėte.

Apie matematikąKeisti

 1. Yra pažinimo aistra, lygiai kaip aistra muzikai. Be šios aistros nebūtų nei matematikos, nei tiksliųjų mokslų.
 2. Kiek matematikos dėsniai atitinka realybę, jie yra neabejotini. O kai jie yra neabejotini, neatitinka realybės.
 3. Matematika – tobulas būdas vedžioti save už nosies.

Apie moksląKeisti

 1. Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko.
 2. Jei moksle nori labai greitų ir apčiuopiamų rezultatų – būk geriau batsiuviu.
 3. Mokslas be religijos – nevaisingas. Religija be mokslo – akla.
 4. Mokslas yra nuostabus dalykas, jei tau nereikia iš jo pragyventi.
 5. Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais.
 6. Mokslas – tai nenuilstamas ilgaamžis minties siekis susisteminti visus pažintinus pasaulio reiškinius.
 7. Vienas dalykas, kurio aš išmokau per ilgą gyvenimą – kad visas mūsų mokslas, palyginus jį su realybe, yra primityvus ir vaikiškas. Ir vis dėlto tai yra pats vertingiausias dalykas, kurį mes turime.
 8. Visos religijos, menai ir mokslai yra to paties medžio šakos.

Apie žmogųKeisti

 1. Pagal paveldą esu žydas, pagal pilietybę – šveicaras, o pagal sandarą – tik žmogus, neturintis jokių sąsajų su valstybe ar nacionaliniu subjektu apskritai.
 2. Pasistenk nebūti žmogumi, kuriam sekasi, verčiau būk vertingu žmogumi.
 3. Prieš blogį vieniši žmonės dažnai būna bejėgiai.
 4. Tikroji žmogaus vertė yra tai, kokiu laipsniu ir kokia prasme jis pajėgė išsivaduoti iš savojo „aš”.
 5. Žymaus žmogaus dorovinės savybės galbūt turi didesnę reikšmę šiai kartai ir visai istorijos eigai negu grynai intelektualiniai pasiekimai. Jie daug daugiau priklauso nuo charakterio didybės, negu tai paprastai priimta laikyti.
 6. Žmogaus vertė turi būti matuojama tuo, ką jis duoda, o ne tuo, ko jis gali pasiekti. Stenkitės tapti ne sėkmingu, o vertingu žmogumi.
 7. Žmogus buvo apdovanotas tik tokiu intelekto kiekiu, kad aiškiai galėtų pamatyti, kiek neadekvatus tas intelektas, kai susiduriama su tuo, kas egzistuoja.
 8. Žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės. Ši apgaulė – lyg tam tikra mūsų norų apribojimo, prisirišimo prie nedidelio ir netoli mūsų esančio žmonių skaičiaus prizmė. Mūsų užduotis yra iš tos priklausomybės išsilaisvinti taip, kad atjauta pasiektų visus gyvus sutvėrimus ir visą prigimties grožį.

KitosKeisti

 1. Ar aš, ar visi kiti yra bepročiai?
 2. Aš esu atsiskyrėlis. Mano širdis niekada nepriklausė nei valstybei, nei tėvynei, nei šeimai, nei draugams.
 3. Aš esu dėkingas visiems, kurie man pasakė „Ne“. Tik dėl jų aš viską pasidarau pats.
 4. Aš nesu apdovanotas jokiu ypatingu talentu. Aš tik siaubingai smalsus.
 5. Aš niekada negalvojau apie ateitį – ji ir pati ateina pakankamai greitai.
 6. Aš niekada nemaniau, kad patogumas ir laimė yra kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas – tokius moralinius idealus aš vadinu „kiaulidės idealais“; idealai, kurie vedė mane gyvenimo keliu ir laikas nuo laiko suteikdavo energijos drąsiai sutikti gyvenimą, buvo geranoriškumas, grožis ir tiesa.
 7. Aš norėčiau žinoti Dievo mintis, nes visa kita yra tik detalės.
 8. Aš tikiu intuicija ir įkvėpimu. Kartais jaučiu esąs teisus, o ne žinau tai.
 9. Auklėtojams derėtų pasirūpinti, kad kartu su žmogaus individualiais gabumais būtų ugdoma ir atsakomybė savo artimiesiems.
 10. Aukščiausias asmens lemtis tarnauti, o ne vadovauti.
 11. Besąlygiška pagarba autoritetui yra didžiausias tiesos priešas.
 12. Dauguma mokytojų švaisto savo laiką klausdami klausimų, kurių tikslas – rasti tai, ko vaikas nežino. Tikrasis menas yra rasti, ką jis žino ir ką dar gali sužinoti.
 13. Dėl to, kad žmonės myli, gravitacija nėra kalta.
 14. Didžiausia beprotybė yra nuolat darant tą patį tikėtis kitokių rezultatų.
 15. Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą.
 16. Dievas yra ekstravagantiškas, bet ne piktavalis.
 17. Džiaugsmas matyti ir suprasti yra pati gražiausia gamtos dovana.
 18. Fantazija yra svarbiau už žinias, nes žinios yra ribotos.
 19. Fantazija svarbesnė už žinojimą.
 20. Gamta mums parodo tik liūto uodegą. Tačiau nėra abejonių, kad kartu su ja egzistuoja ir liūtas, net jeigu jis visas žmogaus akiai negali pasirodyti dėl savo milžiniško dydžio.
 21. Gražiausi dalykai, kuriuos mes galime patirti, yra paslaptingi. Tai yra fundamentali emocija, kuri stovi prie tikro meno ir tikro mokslo lopšio. Tas, kas jos nežino, nebegali ilgiau žavėtis, grožėtis, yra toks pats, kaip miręs, ir jo akys yra užtemusios.
 22. Heroizmas pagal komandą, bejausmis smurtas ir visas pasibjaurėtinas absurdas, kuris eina po patriotizmo vardu – kaip aistringai aš jo nekenčiu!
 23. Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštame visa, ko mus mokė.
 24. Įprastas suaugęs niekada negalvoja apie erdvėslaiko problemas. Aš – priešingai, vysčiausi labai lėtai ir nepradėjau klausinėti apie erdvę ir laiką iki tol, kol nebuvau suaugęs. Tuomet aš įsitraukiau į šią problemą žymiai giliau, nei koks nors kitas suaugęs ar vaikas galėjo tai padaryti.
 25. Jei A gyvenimo sėkmė, tai A lygus X, Y ir Z sumai, kur X – tai darbas, Y – žaidimas, o Z – užčiaupta burna.
 26. Jei jūsų paprašytų surasti adatą šieno kupetoje, jūs ieškotumėte, kol ją rastumėte, o aš ieškočiau, kol surasčiau visas...
 27. Jeigu faktai neatitinka teorijos, pakeiskite faktus.
 28. Jeigu idėja iš pirmo žvilgsnio neatrodo absurdiška – ji yra beviltiška.
 29. Jeigu pradėčiau rūpintis išvaizda, nebebūčiau savimi.
 30. Joks tikslas nėra toks kilnus, kad pateisintų negarbingas priemones.
 31. Kad taptum nepriekaištingu avių bandos nariu, turi pirma būti avis.
 32. Kai aklas vabalas ropoja kreivos šakos paviršiumi, jis nepastebi, kad jo nueitas kelias iš tikrųjų yra kreivas. Man pasisekė, nes pastebėjau tai, ko vabalas nepastebėjo.
 33. Kai merginiesi panelei – valanda atrodo kaip sekundė. Kai sėdi ant žarijų – sekundė atrodo kaip valanda. Tai reliatyvu.
 34. Kai tyrinėju savo sugebėjimą mąstyti, prieinu prie išvados, kad vaizduotės ir fantazijos dovana reiškė man daugiau negu sugebėjimai abstrakčiai mąstyti.
 35. Kai vyrai veda moteris, jie tikisi, kad jos niekada nepasikeis. Kai moterys teka už vyrų, jos tikisi, kad jie pasikeis. Galiausiai abu lieka nusivylę.
 36. Kas nepripažįsta, jog esama neištiriamos paslapties, tas net ir negali būti mokslininkas.
 37. Kas nėra padaręs nei vienos klaidos, niekada nebandė nieko naujo.
 38. Kiekvienas, niekada nesuklydęs, niekada nebandė kažko naujo.
 39. Kūrybiškumo paslaptis yra mokėjimas nuslėpti savo įkvėpimo šaltinius.
 40. Labai svarbu nesiliauti klausus. Smalsumas neatsitiktinai duotas žmogui.
 41. Labiausiai nesuvokiama pasaulyje yra tai, kad tas pasaulis yra suvokiamas.
 42. Laikas yra tai, ką rodo laikrodis.
 43. Mano aistringas socialinio teisingumo ir socialinės atsakomybės jausmas visuomet buvo keistai kontrastingas aiškiam tiesioginio kontakto trūkumui su kitais žmonėmis ir žmonių bendruomenėmis. Aš esu vienišas keliautojas ir niekuomet nepriklausiau savo šaliai, savo namams, savo draugams ir net savo artimiausiems giminaičiams visa savo širdimi. Turėdamas visus šiuos ryšius aš niekuomet nepraradau atstumo jausmo ir vienatvės poreikio.
 44. Mano karjera neabejotinai nulemta ne mano paties valia, bet įvairių aplinkybių, kurių aš negalėjau kontroliuoti.
 45. Mano pacifizmas – instinktyvus.
 46. Mes mirtingieji, pasiekiame nemirtingumą po mūsų išliekančiuose dalykuose, kuriuos sukuriame drauge.
 47. Mokykis iš vakar, gyvenk šiandien, tikėkis rytojaus.
 48. Mokslininkus bažnyčia vadino eretikais, tačiau jie buvo tikrai religingi savo tikėjimu į Visatos tvarką.
 49. Mūsų visata yra baigtinė, ir ši mintis yra labai paguodžianti tiems, kurie amžinai pamiršta, kur padėjo savo daiktus.
 50. Nacionalizmas yra infantilus liguistumas. Tai yra žmonių rasės tymai.
 51. Nacionalizmas – tai vaikiška liga, tymai, kuriais serga žmonija.
 52. Neatidėliokite rytojui to, ką galite padaryti poryt.
 53. Nėra tokio kilnaus tikslo, kuris pateisintų negarbingas priemones.
 54. Niekada nederėtų problemai užkarti savo išankstinio nusistatymo; geriau ją išnagrinėti, ir sprendimas atsiras savaime.
 55. Nieko, kas būtų visiškai vertinga, nekyla iš ambicijų ar pareigos jausmo. Visa tai kyla iš meilės arba atsidavimo žmonijai ir objektyvių dalykų.
 56. Nors aš esu tipinis atsiskyrėlis, tačiau mano suvokimas, jog aš priklausau beveik nepastebimai bendruomenės daliai, kuri siekia tiesos, grožio bei teisingumo, sutrukdė man jaustis vienišu.
 57. Nuostabiausias ir giliausias jausmas, kurį galime patirti yra mistiškumas. Tai visų mokslų užuomazga. Tas, kuriam šis jausmas svetimas, kurio niekuo nenustebinsi, kuris paskendęs baimėje, tolygus mirusiam. Jeigu pripažįstame, kad tai, kas neatskleista, tikrai egzistuoja ir pasireiškia aukščiausia išmintimi ir akinančių grožiu, prieinamu neišlavintiems mūsų sugebėjimams, prilygstantiems tik primityvioms formoms, tai – žinojimas.
 58. Pats nuostabiausias dalykas kurį galima išgyventi, yra paslaptingumas. Tai tikrojo meno ir mokslo šaltinis. Tas žmogus, kuriam šis išgyvenimas nepažįstamas, kuris daugiau nesugeba sustingti iš nuostabos ir aiktelėti iš pagarbaus susižavėjimo, yra beveik miręs, jo akys užmerktos.
 59. Politika yra laikina, o lygtis – amžina.
 60. Požiūrio trūkumai tampa charakterio trūkumais.
 61. Proto būsena, kuri leidžia žmogui atlikti tokio pobūdžio darbą, yra panaši į religinio maldininko arba įsimylėjėlio. Kasdieninės pastangos atsiranda be sąmoningo ketinimo ar programos, o tiesiai iš širdies.
 62. Realybė yra tik iliuzija, nors ir labai įtikima.
 63. Reikia išmokti žaidimo taisykles. Tada pradėti žaisti geriau už kitus.
 64. Savo vaizduotėje aš galiu piešti kaip dailininkas. Vaizduotė svarbiau už žinias. Žinios ribotos. Vaizduotė apima visą pasaulį.
 65. Siekdamas nubausti už panieką autoritetams, likimas mane patį pavertė autoritetu.
 66. Skaitymas, peržengus tam tikrą amžių, per daug nukreipia protą nuo jo kūrybinių siekių. Bet kuriam per daug skaitančiam ir per mažai galvojančiam žmogui išsivysto tingėjimo mąstyti įprotis.
 67. Skirtumas tarp genialumo ir kvailumo yra tik toks, kad genialumas turi ribą.
 68. Su augančiu populiarumu aš tampu vis bukesnis, tai be abejo labai dažnas fenomenas mūsų visuomenėje.
 69. Su logika nukeliausi iš taško A į tašką B, su vaizduote – visur.
 70. Sunkiausiai pasaulyje suprantamas dalykas yra pajamų mokestis.
 71. Sunkumuose visada slypi galimybės.
 72. Svarbu nenustoti kelti sau klausimus.
 73. Sveikas protas tėra tik prietarai, įdėti į galvą iki tol, kol sulaukiate aštuoniolikos.
 74. Sveiką nuovoką sudaro visi prietarai, išmokti iki sulaukiant 18 metų.
 75. Švietimo tikslas turi būti nepriklausomas mąstančių ir veikiančių individų treniravimas, kurie savo didžiausiu gyvenimo iššūkiu mato tarnavimą bendruomenei.
 76. Tai yra teorija, kuri nusprendžia tai, ko mes galime laikytis.
 77. Teisybė, kad mano tėvai jaudinosi, nes aš kalbėti pradėjau gana vėlai, jie net konsultavosi su daktaru. Negaliu pasakyti, kokio tada buvau amžiaus – tačiau tikrai ne mažesnio nei trejų.
 78. Tėra du tikrai begaliniai dalykai: visata ir kvailystė. Ir dėl visatos aš nesu tikras.
 79. Tiesa – tai, kas išlaiko bandymą.
 80. Vaizduotė yra svarbesnė už žinias. Žinios yra ribotos, vaizduotė kuria pasaulį.
 81. Vienintelis būdas pabėgti nuo kenksmingo pagyrų poveikio yra eiti dirbti.
 82. Visa, ką mes žinome apie realybę, prasideda ir baigiasi patyrimu.
 83. Visi, kas niekuomet neklydo, niekuomet nebandė nieko naujo.
 84. Visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma. Vienas to nežinojo, ir padarė atradimą.

NuorodosKeisti

Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Vikitekoje galima rasti vaizdinės, garsinės ar kitokios medžiagos tema