Patarlės ir priežodžiai keisti

Lietuvių keisti

  1. Girtas – piktas lyg raganos piršlys.
  2. Jei moteris piršlys, tai velnias šliūbą[1] duoda.
  3. Meluoja kaip piršlys.
  4. Tam ir piršlys, kad meluotų.

Žodžių paaiškinimai keisti

  1. Bažnytines sutuoktuvių apeigas.