Velnių muziejaus eksponatas.

Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Alkoholi, jei neturėtum vardo, aš tave praminčiau velniu. – V. Šekspyras.
 2. Bažnyčios skola yra velnio atlyginimas. – H. Byčeris.
 3. Kai visi lyg susitarę ima vaizduoti ką nors panašų į velnią, būna viena iš dviejų: arba jis šventasis, arba apie jį niekas nieko nežino. – K. R. Safonas.
 4. Kas mano, kad velniai pasauly laksto raguoti, o kvailiai – pasikabinę po kaklu varpelį, tas neišvengiamai taps jų auka ar nuolatiniu žaisliuku. – A. Šopenhaueris.
 5. Melagis dėvi velnio kostiumą. Velnias turi du vardus: vienas – „šėtonas”, kitas – „melagis”. – V. Hugo.
 6. Melo tėvas, be abejo, – velnias, bet dėl neatidumo jis neužpatentavo savo idėjos, ir dabar jo atradimas labai kenčia nuo konkurencijos. – H. V. Šo.
 7. Moteris gali būti blogesnė už angelą, o vyras turi būti tik truputį geresnis už velnią. – N. Gogolis.
 8. Nė pats velnias nieko negali padaryti žmogui, kol šis dar sugeba juoktis. – A. Miuntė.
 9. Seni velniai tampa atsiskyrėliais, o žmonės sendami – velniais. – A. Diuma (tėvas).
 10. Tikriausiai nelengva būti velniu tam, kurs gimė sparnuotas. – A. Miuntė.
 11. Velnias yra kompromisas. – H. Ibsenas.
 12. Visiškai netikiu velniu. – R. Polanskis.
 13. Žmogaus siela yra arena, kurioje kovoja Dievas su velniu. – F. Dostojevskis.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Dykinėjantis protas yra velnio darbo vieta.
 2. Duok velniui, kas jam priklauso.
 3. Geriau tas velnias, kurį tu žinai, negu tas, kurio tu nepažįsti.
 4. Kalbėk apie velnią ir velnias pasirodo.
 5. Neprikelk daugiau velnių, negu tu gali išguldyti.
 6. Tas, kuris atsisiuntė velnią, turi padaryti geriausia iš jo.
 1. Iki trisdešimties vyras veda pats, po trisdešimties būna apvesdinamas, o po keturiasdešimties jį sutuokia velnias.
 2. Nėra baisesnio velnio už tą, kuris meldžiasi.
 1. Abu kaip vienas: nei pats velnias neatskirs.
 2. Abu labu: Dievui nereikalingu, velniui nuostolingu.
 3. Akys prie Dievo, mintys prie velnio.
 4. Alus – kaip velnias raguotas.
 5. Amžiną bėdą velnias išgalvojo, amžiną laimę žmogus išsvajojo.
 6. Angelas apleis, velnias ateis – vienas nebūsi.
 7. Ant moters liežuvio septyni velniai sėdi.
 8. Arti pragaro gyvendamas ir velnią turi į krūmus vadinti.
 9. Apkalbėjo ragana velnią, kad jis vaikšto be kelnių.
 10. Aukso nagai, velnio nasrai.
 11. Bijo kaip velnias kryžiaus.
 12. Boba perša – velnias šliūbą[1] duoda.
 13. DarbasDievo paliepimas, tinginysvelnio pagunda.
 14. Davatkai Dievas burnoj, velnias šiknoj, o dūšia[2] apie bambą sukasi.
 15. Davatkai Dievas glėby, velnias širdy.
 16. Degtinė į namus – velnias už stalo.
 17. Dievas burnoj, velnias uodegoj.
 18. Dievas glėbyje, velnias širdyje.
 19. Eidamas su velniu obuoliauti, paliksi ir be terbos[3], ir be obuolių.
 20. Ieškodamas ir velnią surasi.
 21. Ir velnias turi viršininką.
 22. Jei moteris piršlys, tai velnias šliūbą[4] duoda.
 23. Kad velnias gimė, tai velnias ir bus.
 24. Kada gi pekloj[5] velnio nebuvo?
 25. Kai davatka velnią pamačius.
 26. Kai girtas pažada, velnias juokiasi.
 27. Kai velnias nieko negali padaryt, pasiverčia į bobą.
 28. velnias sumanys, boba padarys.
 29. Kožnam[6] kūne velnias mala.
 30. Kur velnias nepajėgia, ten bobą siunčia.
 31. Lakstai kaip kipšas po jaują.
 32. Mačiau velnią – girta boba.
 33. Mažas kai griūva, tai angelas patalą pakloja, senam – velnias akmenį pakiša.
 34. Mergai gimdant, velnias karklyne dejuoja.
 35. Moters perkalbėti negalėtų nė pats velnias.
 36. Mušdamas žmoną vieną velnią išmuši, devynis įmuši.
 37. Neduok, Dieve, su gyvais velniais muštis.
 38. Ne toks velnias baisus, kokį jį piešia.
 39. Ne toks velnias juodas, kaip jį moliavoja[7].
 40. Nei velnias, nei gegutė.
 41. Prišiko kelnes, smirdi kaip velnias.
 42. Skolini – angelas, prašai skolosvelnias.
 43. Skubų darbą velnias neša.
 44. Trankosi kaip velnias po pragarą.
 45. rublį ir velnias šoka.
 46. Vaiposi kaip ragana prieš velnią.
 47. Velniai nematė.
 48. Velnias dūšios[8], o šuva skolos neturi.
 49. Velnio neštas ir pamestas.
 50. Velniui katiliukas, o man pinigai.
 51. Visi velniai juodi.
 52. Visur tas pats velnias.
 53. Visų velnių ragai vienodi.
 54. Žilė[9] galvoje, velnias uodegoje.
 55. Žydas mergą jojo, velnias keravojo[10].
 56. Žmogus pinigus renka, velnias piniginę siuva.
 1. Dievas siunčia mėsą, bet velnias atsiunčia virėjus.
 2. Didelis stiprintojas velniams yra jų nepažinojimas.
 3. Karoliai aplink kaklą, bet velnias jo širdyje.
 4. Velnias nepakenčia dienos šviesos.
 1. Ne toks velnias juodas, kaip jį moliavoja[11].
 2. Vyras su žmona – tas pats velnias.
 1. Už turtuolio nugaros stovi vienas velnias, už vargšo – du.
 1. Vaikai gąsdinami velniu, suaugusieji – žmonėmis.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –


Žodžių paaiškinimai

keisti
 1. Bažnytines sutuoktuvių apeigas.
 2. Vidinis psichinis pasaulis, jausmai.
 3. Maišelis, krepšys.
 4. Bažnytines sutuoktuvių apeigas.
 5. Pragare.
 6. Kiekvienam.
 7. Dažo.
 8. Sielos.
 9. Žilumas, žylis.
 10. Valdė, laikė.
 11. Dažo.