Sentencijos keisti

  1. Anglai turi 300 religijų ir tik vieną padažą, prancūzai – vieną religiją ir 300 padažų. – Š. M. de Taleiranas-Perigoras.
  2. Dvyliktaisiais metais buvo užėjęs prancūzų imperatorius Napoleonas pirmasis, dabartinio tėvas, ir būtų buvę gerai, jei tada šitie patys prancūzai būtų mus nukariavę: protinga nacija butų nukariavusi labai kvailą naciją ir prisijungusi prie savęs. – F. Dostojevskis.
  3. Yra frankiškos ideologijos luitų, bet atsikūrinėja – frankams net neplanavus to – būtent Romos imperija; nei prancūzai nei vokiečiai tuo neprisipažins, nes jie kaip keltų nei kaip germanų palikuonys išsaugoję priešiškumo Romai elementus. – G. Beresnevičius.