Sentencijos ir aforizmai keisti

  1. Kalba – geriausias tarpininkas užmegzti draugystei ir santarvei. – Erazmas Roterdamietis.
  2. Kilnus žmogus mėgsta darną ir santarvę, draugija jam svetima. Prastas žmogus, priešingai, – mėgsta draugiją, jam svetima darna ir santarvė. – Konfucijus.
  3. Mokslas – pagrindinis elementas, jungiąs mintis žmonių, išsklaidytų po Žemės rutulį, tai viena kilniausių jo paskirčių. Mano nuomone, nėra kitos žmogaus veiklos, kur santarvė tarp žmonių būtų tokia akivaizdi. – F. Žolio-Kiuri.

Patarlės ir priežodžiai keisti

Afrikiečių keisti

  1. Kažką darydamas, daryk tai tam skirtu laiku, ir tada tą darbą lydės santarvė.

Anglų keisti

  1. Ten nebūna gero sutarimo, kur kiekvienas žmogus būna lordas.