Sentencijos ir aforizmai

keisti
  1. Kalba – geriausias tarpininkas užmegzti draugystei ir santarvei. – Erazmas Roterdamietis.
  2. Kilnus žmogus mėgsta darną ir santarvę, draugija jam svetima. Prastas žmogus, priešingai, – mėgsta draugiją, jam svetima darna ir santarvė. – Konfucijus.
  3. Mokslas – pagrindinis elementas, jungiąs mintis žmonių, išsklaidytų po Žemės rutulį, tai viena kilniausių jo paskirčių. Mano nuomone, nėra kitos žmogaus veiklos, kur santarvė tarp žmonių būtų tokia akivaizdi. – F. Žolio-Kiuri.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
  1. Kažką darydamas, daryk tai tam skirtu laiku, ir tada tą darbą lydės santarvė.
  1. Ten nebūna gero sutarimo, kur kiekvienas žmogus būna lordas.