Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Aš visų pirma galvoju, kad bičiulystė gali egzistuoti tiktai tarp gerų žmonių. – Ciceronas.
 2. Be pastovumo negali būti nei meilės, nei draugystės, nei dorybingumo. – Dž. Adisonas.
 3. Būdamas jaunas, reikalavau iš žmonių daugiau, nei jie galėjo man duoti: nesibaigiančios draugystės, nuolatinio jaudulio. Dabar moku reikalauti mažiau, negu jie gali duoti: buvimo šalia be žodžių. Ir jų jausmai, draugystė, kilnūs poelgiai man visuomet atrodo nelyginant stebuklas: tikra malonė. – A. Kamiu.
 4. Būtina draugystės sąlyga – nekelti ir nevykdyti reikalavimų, prieštaraujančių garbingumui. – Ciceronas.
 5. Didžiausias draugystės žygdarbis ne atskleisti draugui savo trūkumus, o atverti jam akis į jo paties ydas. – F. de Larošfuko.
 6. Draugaudami ir mylėdami mes dažnai daugiau baimės patiriame iš to, ko nežinome, negu iš to, ką žinome. – F. de Larošfuko.
 7. Draugaujama tik dėl pačios draugystės, be jokių kitų išskaičiavimų ir sumetimų. – M. de Montenis.
 8. Draugiški santykiai turi būti nemirtingi. – Livijus.
 9. Draugystė, atsiradusi vyno „pagalba“, veikia tiek pat kaip ir vynas, tik vieną naktį. – F. fon Logau.
 10. Draugystė baigiasi ten, kur prasideda nepasitikėjimas. – Seneka.
 11. Draugystė gali būti tvirta tik sulaukus brandaus proto ir amžiaus. – Ciceronas.
 12. Draugystė geresnė už giminystę. – Ciceronas.
 13. Draugystė ir neįkainojama, ir nuostabi: mes garbstome tą, kuris myli savo draugus, ir turėti daug draugų atrodo labai gražu, o kai kas net mano, kad būti geru žmogumi ir draugu – tolygu. – Aristotelis.
 14. Draugystė įmanoma tik tarp dorų žmonių. – Ciceronas.
 15. Draugystė, kuri pasibaigė, niekuomet iš tikro nebuvo prasidėjusi. – Publijus Siras.
 16. Draugystė ne mažiau reikalinga kaip oras, ugnis ir vanduo. – Ciceronas.
 17. Draugystė nėra būtinybė – kaip ir filosofija ar menas. Draugystė neturi išliekamosios vertės. Veikiau ji yra vienas iš tų dalykų, kurie suteikia vertę išlikimui. – K. S. Lujis.
 18. Draugystė padvigubina džiaugsmą ir perpus sumažina sielvartą. – F. Bekonas.
 19. Draugystė svečiuojasi visų žmonių gyvenime, bet norint ją išlaikyti, kartais tenka pakęsti nuoskaudą. – Ciceronas.
 20. Draugystė tenkinasi tuo, kas galima, nereikalaudama to, kas priklauso. – Aristotelis.
 21. Draugystė, žinoma, yra geriausias nuviltos meilės sopulių balzamas. – Dž. Ostin.
 22. Draugystės nesumenkina nei atstumas, nei laikas, nei nelaisvė, nei karas, nei kančia, nei tyla. Kaip tik į šią dirvą ji giliausiai suleidžia šaknis. Ir šioje dirvoje ji pražysta. – P. Braun.
 23. Draugystės pagrindas – visiškas valios, skonio ir nuomonių sutapimas. – Ciceronas.
 24. Draugo negalima ieškoti ar pasirinkti. Draugais daromasi netyčia ir nepastebimai. Nieko nereikia reikalauti draugystės vardu. – V. Belinskis.
 25. Gera atmintis yra draugystės pagrindas ir meilės pražūtis. – E. M. Remarkas.
 26. Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. – J. V. Gėtė.
 27. Gyvenime dažniau pasitaiko pasiaukojama meilė negu tikra draugystė. – Ž. de la Briujeras.
 28. Iš visko, ką išmintis mums siūlo laimingam gyvenimui sukurti, pats didžiausias dalykas puoselėti draugystę. – Epikūras.
 29. Kalba – geriausias tarpininkas užmegzti draugystei ir santarvei. – Erazmas Roterdamietis.
 30. Kas dėl savo naudos galėtų apgauti draugą, neturi teisės į draugystę. – Ž. Ž. Ruso.
 31. Kiek įvairiausių teigiamybių turi draugystė! Ji visur jūsų paslaugoms; ji visur esanti; niekada neįkyri, niekada neateina ne laiku, ji teikia gerovei naują spindesį, o dauguma nesėkmių, kartu su ja išgyvenamų, nublanksta. – Ciceronas.
 32. Labiausiai reikėtų ieškoti bičiulystės tų žmonių, su kuriais kalbėdamiesi esame priversti susikaupti. – E. Foichterslebenas.
 33. Mano draugystė bus pernelyg apdairi, jeigu draugui gresiantis pavojus peprivers manęs pamiršti pavojaus, gresiančio man pačiam. – D. Didro.
 34. Mylėjimas yra išgyvenimas, o draugystė – nuostata. Mat mylėti galima ir negyvus daiktus, o abipusė draugystė galima tik sąmoningai pasirinkus; sąmoningą pasirinkimą lemia sielos nuostata. Vadovaudamiesi ne aistra, o nuostata, žmonės savo mylimiesiems linki gero dėl jų pačių, o mylėdami draugą myli tai, kas jiems patiems yra gera. – Aristotelis.
 35. Nei vergo, nei valdovo draugystei nereikia. Draugystė mėgsta lygybę. – I. Gončiarovas.
 36. Nepastebėti draugų atšalimo tolygu menkai tebranginti jų draugystę. – F. de Larošfuko.
 37. Neprotingas draugasdraugystės padaro tai, ko šimtas protingų priešų nepadaro iš nesantaikos. – U. al Maalis.
 38. Nesitikėk iš draugystės naudos, o džiaukis galimybe teikti džiaugsmą kitam. – Seneka.
 39. Neterškite meilės draugyste. Pabaiga yra pabaiga. – E. M. Remarkas.
 40. Netekti draugystės – tas pats, kas netekti saulės. – E. Roterdamietis.
 41. Pasaulyje nieko nėra gražesnio ir malonesnio už draugystę; išbraukti iš gyvenimo draugystę – tolygu atimti iš pasaulio saulės šviesą. – Ciceronas.
 42. Reikia puoselėti draugystę, už ją nieko geresnio neturime. – Ciceronas.
 43. Retai būna tikra meilė, bet tikra draugystė būna dar rečiau. – F. de Larošfuko.
 44. Savimeilėdraugystės nuodas. – O. de Balzakas.
 45. Stipriausia draugystė beveik visada užsimezga sunkią draugams valandą. – Č. K. Koltonas.
 46. Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo. – J. V. Gėtė.
 47. Tai, ką slepi nuo priešo, nepasakyk ir draugui, nes nėra garantijos, kad draugystė truks amžinai. – Abu'l Faradžas al Isfahanijus.
 48. Tikra aktyvi draugystė – tai savitarpio parama. Mano draugas pritaria mano sumanymams, o aš pritariu jo, mes kartu einame į priekį, nors mūsų mintys ir būtų skirtingos. – J. V. Gėtė.
 49. Tikra draugystė gali sieti tik žmones, mokančius atleisti vienas kitam mažus trūkumus. – Ž. de la Briujeras.
 50. Tikra draugystė labai sunkiai randama. – Ciceronas.
 51. Tikra draugystė nepažįsta pavydo. – F. de Larošfuko.
 52. Tikrai draugystei būdinga duoti patarimus ir juos išklausyti. – Ciceronas.
 53. Tikrai draugystei privalu būti atvirai, be apsimetimo ir galvos linkčiojimo. – Ciceronas.
 54. Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. – Ciceronas.
 55. Tikrasis draugystės žavesys neprieinamas eiliniams žmonėms. – Ž. de la Briujeras.
 56. Tyli kukli draugystė dažnai esti naudingiausia. Todėl aš visuomet rinkčiausi santūrų draugą, o ne pernelyg uolų. – Dž. Adisonas.
 57. Veiksmai, o ne žodžiai yra tikros draugystės matas. – Dž. Vašingtonas.
 58. Vertingiausia dovana žmonėms po išminties yra draugystė. – F. de Larošfuko.
 59. Viena pirmųjų draugystės priedermių yra įspėti draugų pageidavimus. – Isokratas.
 60. Vieno protingo žmogaus draugystė brangesnė už visų neprotingųjų. – Demokritas.
 61. Vykdyti draugystės priedermes truputį sunkiaunegu draugyste žavėtis. – G. E. Lesingas.
 62. Žinok, kad draugaudami žmonės visada esti laimingi. – U. al Maalis.
 63. Žmonės paprastai draugyste vadina bendrą laiko leidimą, savitarpio pagalbą, keitimąsi paslaugomis – žodžiu sakant, tokius santykius, kur savimeilė tikisi šį tą laimėti. – F. de Larošfuko.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Jei tu pasirinksi draugauti su kiaulėmis, tu turi būti pasiruošęs gyventi purvyne.
 2. Kuo artimesnė draugystė, tuo mirtingesnis priešiškumas.
 1. Išskaičiavimas – draugystės pabaiga.
 1. Nenutrauk draugystės gijų, nes jas surišus liks mazgas.
 1. Kai rutuliški kūnai galės susijungti ir turėti savyje vienas kitą, tada bus draugystė tarp goduolių ir šykštuolių.
 2. Nesimeilink į draugystę tigrams.
 3. Pomėgių nepanašumas tirpdo draugystę.
 4. Skurdas išbando draugystę.
 1. Draugystė – medus, bet neišlaižyk jo viso.

Merfio dėsniai

keisti
 1. Jei galvojate, kad draugystėje viskas klojasi gerai, vadinasi, kažko nepastebite.

Nuorodos

keisti
 
Wikipedia
Puslapis Vikipedijoje, laisvojoje enciklopedijoje –