Sentencijos ir aforizmai

keisti
 1. Didelis, nusileis, kai galima bus dovanoti, nenusidedant pareigai ar ištikimybei, tai yra kai skriauda palies tik jį patį. – Seneka.
 2. Galingesniųjų skriaudas reikia pakęsti linksmu veidu, o ne tik ištvermingai. Pamatę, jog nuskriaudė, jie vėl skriaus. Blogiausias besididžiuojančių aukšta padėtimi bruožas yra toks: jie nekenčia nuskriaustųjų. – Seneka.
 3. Gerai žinomas seno dvariškio atsakymas. Paklaustas, kaip sulaukė rūmuose nepaprastai reto dalyko – senatvės, tarė: „Dėkodamas už padarytas skriaudas“. Dažnai ne tik neapsimoka keršyti už skriaudą, bet neapsimoka net pripažinti. – Seneka.
 4. Išminčiaus nepalies nei skriauda, nei įžeidimas. – Seneka.
 5. Jei artimiausias draugas skriaudą padarytų,
  Tik išsiskirkit, ir nereikia keršto kito.
  Nereikia pykčių, barnių didelių,
  Ieškokit susitaikymo kelių. – N. A. Džamis.
 6. Labai dažnai žmonės sielojasi, irzta ir esti neatidūs artimiesiems dėl įsivaizduojamos skriaudos. – Dž. Labokas.
 7. Skriauda, padaryta vienam asmeniui, yra grėsmė visiems. – Š. Lui Monteskjė.
 8. Tikrosios didybės požymis yra smūgių nejautimas. Taip stambus žvėris ramiai žvelgia į lojančius šunis, taip banga veltui šokinėja prieš milžinišką uolą. Kas nepyksta, to skriauda nepaliečia, kas pyksta – paveikia. – Seneka.
 9. Verčiau malonūs žodžiai ir atleidimas nei išmalda, slepiant skriaudą. – Koranas.

Patarlės ir priežodžiai

keisti
 1. Skriaudas mes užrašome marmure, o gerumą – dulkėse.